GGO koolzaad in veevoeder

De import en het gebruik van 3 gemodificeerde koolzaadsoorten werd door de Europese Commissie goedgekeurd. De toelating geldt enkel voor toepassingen in veevoeder, niet voor de eigenlijke teelt of het gebruik in humane voeding.

De goedkeuring geldt voor de gemodificeerde koolzaadsoorten Ms8, Rf3 en MS8xRf3. Deze drie genetisch gemodificeerde organismen (ggo)-variëteiten werden door Bayer resistent gemaakt tegen het herbicide glufosinaat-ammonium.

De aanvraag voor de toelating van Ms8, Rf3 en Ms8xRf3 werd door Bayer ingediend (2003). De toelating is gebonden aan zeer strikte voorwaarden. De toegelaten koolzaadvariëteiten moeten duidelijk gelabeld worden als gemodificeerde producten. Bovendien moet Bayer de nodige traceerbaarheid garanderen. Eens het product op de markt verschijnt, moet een monitoringprogramma het veilig gebruik van de ggo's opvolgen. Een jaarlijkse verslaggeving van deze monitoring moet naar alle lidstaten van Europa en de Commissie verstuurd worden.

Uit onderzoek van de Belgische Bioveiligheidsraad blijkt dat deze variëteiten even veilig zijn als conventionele koolzaadsoorten. Niettegenstaande werd de aanvraag voor de teelt van de drie ggo's negatief geadviseerd. Ook de Europese experts en landbouwministers bereikten hieromtrent geen overeenstemming hoewel ook de Europese Voedselautoriteit de koolzaadsoorten van Bayer volledig veilig verklaarde.

De toelating van Ms8, Rf3 en Ms8xRf3 is geldig voor een periode van tien jaar. De olie van het gemodificeerde koolzaad was in 1999 en 2000 al goedgekeurd voor gebruik in humane voeding.

Bron