Riboflavine producerende melkzuurbacteriën

Yoghurt, kaas en gefermenteerde melk kunnen als bron van riboflavine dienen, zonder dat gebruik gemaakt wordt van de conventionele aanrijkingen. De oplossing is fermentatie mbv riboflavine producerende melkzuurbacteriën.

Riboflavine of vitamine B2 is een wateroplosbaar vitamine dat noodzakelijk is voor o.a. de groeiprocessen en de productie van rode bloedcellen in de mens. Riboflavine komt van nature voor in groenten zoals broccoli, asperges en spinazie. Als additief is het toegestaan onder het E nummer E101. Riboflavine is sterk lichtgevoelig maar wel warmtestabiel, waardoor het bij koken behouden blijft.

Het melkzuurbacterium Lactococcus lactis cremoris kan van een riboflavine verbruiker omgevormd worden in een riboflavine producent door een over-expressie van de riboflavine biosynthese genen. Er werden reeds mutanten geïdentificeerd die riboflavine kunnen produceren. Deze stammen kunnen dan toegepast worden in industriële fermentatie. Dit leidt ertoe dat yoghurt, kaas en gefermenteerde melk kunnen geproduceerd worden, aangerijkt met riboflavine zonder de kosten van de conventionele aanrijking.

In een studie, die gepubliceerd werd in Journal of Dairy Science, werden ratten gevoed met gefermenteerde melk, waarbij de fermentatie gebeurde met Lactococcus lactis pNZGBAH, een riboflavine producerende stam. De consumptie van deze melk verbeterde de groei en de riboflavine status van de ratten zonder dat secundaire effecten optraden.


Bron: Journal of Dairy Science, 88 (10), 3435 –3442.