Toepassingen RFID in de voedingssector?

In de distributiesector is een uitstekende planning van cruciaal belang. Het toepassen van RFID (Radio Frequency Identification) zou volgens sommige studies de efficiëntie van deze planning nog kunnen verbeteren. De vertrouwde barcode zal evenwel nog niet snel plaats moeten maken voor een RFID-tag. De RFID-projecten die momenteel lopen in de voedingssector richten zich voornamelijk op krat- en palletniveau.

Via verschillende kanalen (nieuwsbrieven, congressen,…) verschijnen er allerlei berichten over RFID (Radio Frequency Identification) in de voedingssector, waarbij zeker niet alle mogelijke beschreven toepassingen al voor morgen zijn. Een belangrijk punt hierbij is de prijs per RFID-plaatje (momenteel ongeveer 11 eurocent), die momenteel niet toelaat om deze te gebruiken op individuele verpakkingen (consumentenverpakkingen), zoals reeds is aangehaald op de STW van 23 november 2006.

RFID is een toepassing van intelligente verpakking. RFID-plaatjes bevatten immers een bepaalde informatiedrager. Wanneer deze plaatjes door een veld gaan, gegenereerd door een lezer, zullen deze plaatjes de informatie aanwezig op de drager doorsturen naar de lezer. Deze informatie kan details bevatten gaande van de plaats en datum van productie van het verpakte levensmiddel tot een logboek van de transport- en bewaargegevens van het verpakte levensmiddel. RFID kan er dus voor zorgen dat producten op een zeer snelle manier en vanaf afstand kunnen geïdentificeerd worden.

Bij Wal-Mart lopen er projecten, waarbij de traditionele barcodes worden vervangen door RFID-plaatjes. Wal-Mart verwacht om vijf distributiecentra en duizend winkels uit te rusten met RFID-lezers tegen april. Verder wenst het dat meer dan 600 van hun leveranciers de RFID-plaatjes zullen gebruiken dit jaar. Het toepassen van RFID-plaatjes kan hierbij voor verschillende doeleinden. Zo toonde een project bij Procter & Gamble aan dat door het gebruik van RFID-plaatjes tijdens de launch van één van hun producten, meer dan 90% van de verkoopseenheden werden afgeleverd in de winkels binnen de drie dagen van de launch. Traditioneel schommelt dit percentage tussen 40–60%.

Naast het kleven van RFID-plaatjes op een verpakking, kunnen deze ook aangebracht worden in het verpakkingsmateriaal zelf. Bekuplast, een Duitse fabrikant van kunststofkratten, heeft nu een krat op de markt gebracht waarin een RFID-label is ‘ingebakken’. Op deze manier blijven deze labels gespaard van de vele reinigingen die een krat ondergaat.

RFID heeft nog een lange weg te gaan alvorens het kan toegepast worden op grote schaal in individuele verpakkingen. Het kunnen identificeren van individuele items zal echter wel verschillende voordelen bieden aan de voedingssector: efficiëntere traceerbaarheid van individuele items bijvoorbeeld in het kader van ‘recalls’, efficiënter stock management,…

Meer info over verschillende aspecten van RFID kan u vinden op de website van RFID Solutions Online.

Bronnen

  • foodproductiondaily.com
  • foodnavigator.com
  • Agriholland.nl
  • Financial Times (22 feb2007)
  • Pack4Food