Oplosbare vezels in kaasproductie

Voedingsvezels worden vaak omwille van hun nutritionele eigenschappen aan levensmiddelen toegevoegd. Om deze voedingsvezels met succes in levensmiddelen te incorporeren is het essentieel te begrijpen wat de technologische impact van deze incorporatie voor het levensmiddel inhoudt. In een recente studie wordt dieper ingegaan op de toevoeging van oplosbare vezels in het kaasproductieproces.

De studie werd opgezet om de effecten van de toevoeging van oplosbare voedingsvezels op de stremmingsnelheid van melk na te gaan. De voedingsvezels werden hierbij toegevoegd voor de stremming die door stremsel werd geïnduceerd. De invloed van drie verschillende types oplosbare voedingsvezel werd hierbij geëvalueerd: acacia gom, inuline en pectine.

Rheologie, NIR-transmissie en ‘hot-wire-sensor’ (prototype ontwikkeld door INRA, Frankrijk) werden gebruikt om de melkstremming in kaart te brengen. De microstructuur van de gevormde gel werd beoordeeld met een microscopische techniek. De resultaten werden steeds vergeleken met een referentie: een melk die op eenzelfde manier wordt behandeld en geëvalueerd, maar waaraan geen oplosbare vezels werden toegevoegd.

De resultaten gaven aan dat elk van de geteste types oplosbare voedingsvezel de stremmingssnelheid significant beïnvloedt. Elk type vezel heeft echter zijn specificiteit.

Type oplosbare voedingsvezel

Geteste condities(geselecteerd op gerapporteerde waarden)

Effecten

Acacia gom


1, 2 en 3 (w/w)%

Voor 1 – 3 (w/w)%:

  • geleertijd daalt significant
  • toename van de snelheid waarmee stevigheid opgebouwd wordt in het stremsel
  • caseïnenetwerk heeft meer open karakter ten opzichte van referentie

Inuline

1, 2 en 3 (w/w)%

Vanaf 2%:

  • geleertijd daalt significant
  • toename van de snelheid waarmee stevigheid opgebouwd wordt in het stremsel
  • structuur vergelijkbaar met referentie

Pectine

0,2, 0,3 en 0,4 (w/w)%

0,2 en 0,4 (w/w)%:

  • geleertijd daalt significant

0,4 (w/w)%:

  • afname van de snelheid waarmee stevigheid opgebouwd wordt in het stremsel
  • beperkte ontwikkeling van caseïnenetwerk


Verder onderzoek zal nodig zijn om de kostefficiëntie, de nutritionele impact en de producteigenschappen te evalueren.

Bron: Fagan C.C., O’Donnell C.P., Cullen P.J. and C.S. Brennan (2006). The effect of dietary fibre inclusion on milk coagulation kinetics. Journal of Food Engineering, 77(2), p261-268.