Eerste resultaten van EU projecten over voedselveiligheid

Voor de Europese consument zijn voedselkwaliteit en veiligheid van prioritair belang. In het 6de kaderprogramma worden door de EU dan ook verschillende projecten m.b.t. voedselkwaliteit en veiligheid gesubsidieerd. In dit artikel vindt u een overzicht van enkele 6de kader projecten in het domein chemische voedselveiligheid. Tevens wordt een korte omschrijving gegeven van deze projecten en worden er enkele eerste resultaten weergegeven die voorgesteld werden op het congres "Food Quality and Safety Research: First Results from FP6" (december 2006).

Biocop

Het project Biocop heeft als doelstelling het ontwikkelen van nieuwe methoden voor het detecteren van verschillende chemische contaminanten in voedingsproducten. Potentieel schadelijke contaminanten variëren van pesticiden en hormonen tot zware metalen en illegale groeipromotoren. Biocop tracht nieuwe technologieën te benutten om een hele reeks van chemische contaminanten tegelijk te bepalen in plaats van deze individueel te analyseren. Verder zullen de nieuw ontwikkelde systemen effecten van contaminanten meten, eerder dan concentraties aan deze contaminanten. Meer info over dit project is online beschikbaar opwww.biocop.org

Op het congres "Food Quality and Safety Research: First Results from FP6" van 12 december 2006 werd volgende PowerPoint presentatie gegeven door Chris Elliott (Queen's University, Belfast, UK). Biocop: Detecting multiple chemical contaminants in foods

Cascade

Cascade is eveneens een EU project dat zich richt op chemische contaminanten in voeding. Het project doelt op het creëren van een netwerk voor onderzoek, risico evaluatie en onderwijs over chemische contaminanten in de voedselketen. Het Cascade netwerk zal het gefragmenteerd Europees onderzoek op het vlak van gezondheidsrisico’s veroorzaakt door chemische contaminanten in voeding samenbrengen. Onderzoekers bestuderen hoeveel contaminatie geabsorbeerd wordt door het lichaam en gaan na of chemische componenten met elkaar kunnen reageren in een normaal dieet. Als resultaat zouden kennishiaten geïdentificeerd moeten worden en zou de communicatie rond bewijsmateriaal verbeterd kunnen worden. Meer info is te vinden via www.cascadenet.org.

Heatox

Tot op vandaag is er weinig geweten over de risico’s m.b.t. acrylamide. Er zijn aanwijzingen dat acrylamide bepaalde vormen van kanker zou kunnen induceren, dat het de zenuwen kan aantasten en dat de stof schadelijk is voor de vruchtbaarheid van mannen.

In het project Heatox wordt de vorming van acrylamide in voeding en de gezondheidsrisico’s van deze component onder de loep genomen. De focus ligt hierbij voornamelijk op de vorming van acrylamide en andere componenten tijdens het verwerken en koken van zetmeelrijke producten. In het project worden ook consumentengroepen en communicatiespecialisten betrokken die zich concentreren op de effectieve en geschikte verspreiding van de resultaten naar consumenten en naar de voedingsindustrie. Meer info is te vinden via www.heatox.org.

Op het congres "Food Quality and Safety Research: First Results from FP6" werd volgende presentatie gegeven door Karl-Erik Hellenäs (National Food Administration, SE). Heatox: Acrylamide in foods - still a health risk?

Safe Foods

Het project Safe Foods doelt op het verbeteren van methoden voor risico analyse en risico analyse praktijken voor voeding geproduceerd via verschillende technologieën en processen. De rol van regulerende organisaties in het beheer van risico’s m.b.t. de voedselketen wordt eveneens verkend. Daarnaast is informeren en onderwijzen van het brede publiek noodzakelijk om het vertrouwen in effectieve risico analyses voor voeding te herstellen, inclusief nutritie en etiquettering.

Verdere info is te vinden via www.safefoods.nl.

Op het congres "Food Quality and Safety Research: First Results from FP6" van 12 december 2006 werd volgende PowerPoint presentatie gegeven door Ariane König, (University of Oxford, UK). SAFE FOODS: Improving decision-making on food safety

Med-Vet-Net

Het Med-Vet-Net project ontwikkeld een onderzoeksnetwerk dat zoonoses tracht te voorkomen en te controleren. Zoonoses zijn ziektes die overgedragen kunnen worden tussen dier en mens en die verantwoordelijk zijn voor een aantaal serieuze gezondheidsproblemen. Bijna twee derde van de humane pathogenen behoren tot deze groep en een groot aantal, zoals Campilobacter of Salmonella, zijn met voeding gerelateerd en komen voor in vee.

Bij Med-Vet-Net is de bedoeling om resultaten samen te brengen van de duizenden stalen die jaarlijks verzamelt worden via de landbouw, de voedingsindustrie en de medische sector. Het netwerk moet wetenschappers toelaten om data te vergelijken en te integreren in hun eigen studies.

Meer info vindt u via de site www.medvetnet.org.

Op het congres "Food Quality and Safety Research: First Results from FP6" werd volgende presentatie gegeven door Anne Ridley (Veterinary laboratories Agency, New Haw, UK). Med-Vet-Net: Working together across the food chain to prevent pains in the gut

Replace

Replace spitst zich toe op het zoeken naar alternatieven voor antimicrobiële groeipromotoren zoals antibiotica. Hiervoor zullen resultaten bekomen door het screenen van 500 plantstalen aangewend worden. Het project wil aantonen dat natuurlijke voedingscomponenten en plantsupplementen, gebruikt kunnen worden ter vervanging van antibiotica in de landbouw. Het zou tevens mogelijk zijn om het gehalte aan geconjugeerd linolzuur in biefstuk, lamsvlees en zuivelproducten.

Verdere info vindt u via www.replace-eu.com

Bronnen