“High Throughput” methodologie - Versneld onderzoek naar nieuwe formuleringen voor de voedingsindustrie

Voor voedingsbedrijven is de optimalisatie van bestaande en de ontwikkeling van nieuwe formuleringen voor nagenoeg elk voedingsmiddel een belangrijke bron voor innovatie. Om de oorspronkelijke producteigenschappen te kunnen behouden, zijn meestal een hele reeks testen noodzakelijk die vaak via trial-and-error onderzoek gebeuren. Om dergelijke testen sneller, doelgerichter en in parallel te kunnen uitvoeren worden sinds enkele jaren “High Throughput” methodologieën aangewend.

Huidige methoden voor nieuwe formuleringenDe optimalisatie van bestaande en de ontwikkeling van nieuwe formuleringen, vormt een belangrijk middel in innovatie voor nagenoeg elk voedingsmiddel. Zo zullen de structurele formuleringsaspecten van levensmiddelen, de functionaliteit van de belangrijkste ingrediënten en additieven, hun onderlinge interacties, alsook de procescondities elk een invloed hebben op de uiteindelijke kwaliteit van voedingsmiddelen. Het snel vinden van een optimale combinatie aan ingrediënten en procescondities is dan ook uiterst belangrijk om continu vernieuwende producten op de markt te kunnen brengen.

Zo bijvoorbeeld bestaan yoghurt producten uit een brede waaier aan voedingscomponenten, die elk een invloed hebben op de uiteindelijke kwaliteit. Indien de producent één van de componenten (gedeeltelijk) wenst te vervangen door een ander, goedkoper of gezonder voedingsmiddel, dienen heel wat testen via trial-and-error uitgevoerd te worden opdat uiteindelijk de gewenste eigenschappen (textuur, stabiliteit, ...) behouden blijven. Hetgeen dus vaak een zeer tijdrovend proces is.

High-throughput’ en ‘combinatorische’ methodologieën

Omwille van de nadelen verbonden aan deze klassieke benadering van optimalisatie, worden sinds enkele jaren ‘high-throughput’ en ‘combinatorische’ methodologieën aangewend om de ontwikkeling van nieuwe formuleringen en materialen te versnellen. Deze methoden maken gebruik van een brede waaier aan high tech experimentele technieken en software middelen die toelaten om testen snel en in parallel uit te voeren. Dit resulteert in een verhoogde productiviteit en een kortere time-to-market. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze technieken reeds in verscheidene andere domeinen met succes worden toegepast; zoals polymeeronderzoek, verf- en inktonderzoek, katalyse, farmacie, ...

Gedurende de laatste jaren kon ook in de voedingssector een steeds groeiende belangstelling voor deze high-throughput methodologieën worden waargenomen. Tot nu toe bleven deze activiteiten echter beperkt tot enkele grote spelers in het buitenland.

Competentie in Vlaanderen

Ook binnen Vlaanderen, via het competentiecentrum Flanders Materials Centre (Flamac), is de laatste jaren een ruime kennis en infrastruktuur opgebouwd rond het versneld aanmaken en karakteriseren van complexe formuleringen; waaronder visceuze formuleringen, emulsies, pasta’s, enz. Deze high-throughput methodologieën laten toe om honderden formuleringen per dag te ontwikkelen. Zo kan ondermeer gebruik gemaakt worden van geautomatiseerde platformen voor het doseren van visceuze bestanddelen, poeders, verhitten en mengen van formuleringen, ...

Flamac is in één van de gebouwen van het Technologiepark in Zwijnaarde gevestigd (Technologiepark 903, 9052 Zwijnaarde). Voedingsbedrijven die geïnteresseerd zijn in deze geautomatiseerde platformen kunnen contact opnemen met Flamac of met Flanders’ FOOD.

Bron

Flamac (http://www.flamac.be)