Op naar een geharmoniseerde regelgeving betreffende plastiek verpakkingen

De Europese Commissie heeft begin 2007 tussentijdse procedures gepubliceerd met als doel bedrijven (inclusief in de nieuwe lidstaten in Centraal- en Oost-Europa) te helpen aan de Europese wetgeving rond verpakkingen van levensmiddelen te beantwoorden. Verpakkingsmaterialen die namelijk niet behoren tot twee tussentijdse lijsten mogen niet gebruikt worden in Europa voor levensmiddenverpakkingen.

De Europese richtlijn 2002/72/EC beschrijft plastiek materialen en artikels die in contact mogen komen met levensmiddelen. Deze richtlijn bevat een lijst van addivitieven die mogen gebruikt worden in deze verpakkingsmaterialen. Momenteel is deze lijst nog onvolledig, waarbij andere additieven nog kunnen gebruikt worden indien deze zijn toegelaten door nationale wetgeving van de verschillende lidstaten. Op termijn zal deze lijst worden vervolledigd zoals beschreven in een amendement in 2004.

Deze vervolledigde lijst zal kunnen toegepast worden doorheen Europa, waarbij enkel de opgesomde additieven zullen kunnen gebruikt worden voor de productie van verpakkingsmaterialen. Hiertoe dient een implementatiedatum te worden gekozen tegen 31 december 2007. Een volledige geharmoniseerde lijst zal het eenvoudiger maken voor levensmiddelenbedrijven om te opereren doorheen Europa.

Tot zolang er geen dergelijke vervolledigde positieve lijst bestaat, heeft de Europese Commissie beslist via tussentijdse procedures om twee tussentijdse lijsten te publiceren, waarbij additieven die niet vermeld zijn in deze lijsten, niet mogen gebruikt worden in levensmiddelenverpakkingen binnen Europa. Deze lijsten zijn (1) de lijst van additieven beschreven in de Europese richtlijn 2002/72/EC en (2) de tijdelijke lijst van andere additieven die momenteel worden geëvalueerd door de Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA). Slechts deze additieven op de tijdelijke lijst aanwezig, kunnen nog worden opgenomen in de definitieve positieve lijst mits een positieve evaluatie door EFSA. Tot de implementatie van de vervolledigde positieve lijst zullen de twee tussentijdse lijsten naast elkaar bestaan.

Producenten van verpakkingsmaterialen hadden tot 31 december 2006 de mogelijkheid om wetenschappelijke data te versturen over bepaalde additieven met als doel deze ook op de tijdelijke lijst te plaatsen. Additieven die niet op de markt zijn geplaatst in een lidstaat voor 31 december 2006, zullen ook niet op de tijdelijke lijst kunnen geplaatst worden. Deze additieven zullen dan ook beschouwd worden als nieuwe materialen.