Etiketten met informatie over het energieverbruik op levensmiddelen

De supermarktketen Tesco heeft aangekondigd dat het in samenwerking met de Universiteit van Oxford een index zal ontwikkelen die zal meten hoeveel koolstof (energie) vereist is om elk product dat Tesco verkoopt te produceren, transporteren en consumeren

Producten in de supermarkt hebben reeds een bepaalde weg afgelegd wanneer ze op de rekken terechtkomen. Enkele voorbeelden zijn de productie van het levensmiddel, de productie van de verpakking en het transport. Ook na verbruik van het product door de consument dient er nog een bepaalde weg te worden afgelegd (vb. recyclage van de verpakking).

Tesco wil de eerste supermarktketen worden die een koolstofindex aan zijn producten zal toekennen. Dit kadert in de acties die retailers recentelijk ondernemen om te beantwoorden aan de bezorgdheden van de consumenten inzake het milieu en duurzaamheid. De koolstofindex is een footprint van het product die aangeeft hoeveel energie vereist is voor de productie, de verpakking en het transport naar de supermarktrekken. Om deze complexe index te ontwikkelen zal er samengewerkt worden met het instituut van de Universiteit van Oxford, betrokken in milieuveranderingen.

Sir Terry Leahy, directeur van Tesco, vermeldt dat Tesco een belangrijke rol wenst te vervullen in het creëren van een ‘low-carbon’ economie. Consumenten vragen hulp aan supermarkten in de strijd tegen de klimaatveranderingen. Daarvoor moet duurzaamheid een belangrijke drijfveer worden in de consumptie. Deze trend naar duurzaamheid in supermarktketens werd voorwaarts gestuwd door Walmart in oktober 2005 toen het aankondigde dat de productie van broeikasgassen in Walmart’s netwerk dient te verminderen met 1/5 in 2012. Walmart geeft jaarlijks 386 miljoen euro uit aan milieutechnologie.

Etiketten op producten die aangeven wat de energie-inhoud is, kan consumenten aanzetten om te kiezen voor die producten die een lagere koolstofindex hebben. Op die manier zullen de leveranciers rekening moeten houden met het energieverbruik, gelinkt aan het product.

Tesco liet in een eerste fase weten dat het wenst de koolstofindex van zijn producten te reduceren door het energieverbruik in de 1900 winkels te halveren tegen 2008. Daarnaast beloofde Tesco om de uitstoot van gassen door zijn winkels en verdeelcentra (12 verschillende landen) te halveren tegen 2020.

Dit initiatief toont eens te meer aan dat duurzaamheid een heel belangrijk thema geworden is voor retailers, gelinkt met het feit dat meer en meer consumenten bezorgd geraken over het milieu.

Bron

  • Financial Times (19 januari 2007)
  • Pack4Food