Emulsies maken met behulp van magneten

Een spin-off van de KULeuven ontwikkelde een innovatieve technologie die gebruikt kan worden om o/w en w/o emulsies te produceren en /of te verbeteren door het aanwenden van magneetvelden.

Bij de magnetische emulsietechnologie van M4E (Magnets For Emulsions) wordt een onstabiele premix van niet-mengbare vloeistoffen onder gecontroleerde omstandigheden door een M4E toestel geleid. Met geoptimaliseerde magnetische velden worden krachten gegenereerd die op de emulsie inwerken op moleculair niveau. Deze krachten leiden dan tot een partikelverkleining. Via deze technologie kunnen partikels geëmulgeerd worden tot de gewenste grootte bekomen wordt. 

De technologie van M4E kan gebruikt worden voor olie-in-water (o/w) en voor water-in-olie (w/o) emulsies en kan zowel in-line als in batch in het bestaande productieproces geïntegreerd worden. Voor verschillende voedingsproducten (bv sauzen, mayonaise) is de techniek zeer goed bruikbaar terwijl dit voor andere (bv melk) minder het geval is.

In vergelijking met klassieke methoden voor het maken van emulsies (met mengers, homogenisatoren, hoge-druk toestellen, …) is de M4E technologie energetisch veel efficiënter en zuiniger omdat niet op macroscopische schaal gewerkt wordt. Er zou in bepaalde gevallen tot 50 maal minder energie nodig zijn om een emulsie te maken. Ook de investerings- en onderhoudskosten voor M4E apparatuur zijn gunstig in vergelijking met de traditionele toestellen.

Voor experimenten op laboratorium- of pilootschaal is er infrastructuur beschikbaar bij M4E nv.

Meer informatie