Sensorische voorkeurstesten

Een Amerikaanse studie naar voorkeurstesten bij consumenten toont het verschil aan tussen enkelvoudige en meervoudige testen.

Uit deze studie blijkt dat sensorische voorkeurstesten niet 1 keer, maar een aantal keer herhaald moeten worden door dezelfde consument. Dit omdat consumenten blijkbaar niet consistent zijn in het bepalen van hun voorkeuren.

In het onderzoek, uitgevoerd door onderzoekers van de Kansas State University in samenwerking met Kellogg’s, werd nagegaan wat de respons van consumenten was wanneer ze vier identieke voorkeurstesten moesten doen. Uit het resultaat blijkt dat consumenten vaak hun voorkeur veranderen tijdens de test. Dit resulteert dan in een andere globale voorkeur. Hieruit kan afgeleid worden dat méérvoudige voorkeurstesten belangrijkere informatie opleveren voor productontwikkelaars en marketing mensen dan het geval is bij een enkelvoudige voorkeurstest. Hierbij is het nodig om net deze inconsistente antwoorden in de analyse van de data op te nemen om zo een juist beeld te krijgen van het voorkeurspatroon.

Bron

Wilke et al. 2006. Multiple preference tests can provide more information on consumer preferences. Journal of Sensory Studies 21 (6), 612-625