Welke trends domineren de 21e Eeuw?

Veelal vraagt men zich af wat nu precies de trends zijn die we moeten verwachten. Maar belangrijker blijkt de vraag te zijn waarom iets een trend is of zal worden. Euromonitor International formuleerde een aantal van deze waaroms…

Deze ‘waaroms’ werden ons meegegeven op het Food Technology & Innovation Forum (Dublin, 6 en 7 November). Een eerste belangrijk inzicht is dat de toekomstcontradictorisch zal zijn: als er een trend aankomt, zeker ook rekening houden met de tegengestelde trend. Consumentenkeuzes zullen zigzaggend zijn.

Alles wordt steeds meer ge-urbanised, megacities ontstaan. Tegen 2015 zal 51 % van de wereldbevolking in steden leven. In 1950 bestond 1 megacity, namelijk New York, in 2000 waren het er al 20 en tegen 2050 zouden er 43 megacities zijn.

De mens wordt rijker maar ook ongelukkiger. De WHO voorspelt dat obesitas en depressie tot grotere gezondheidsproblemen zullen leiden dan HIV/Aids.

De kloof tussen de generaties neemt toe, wat zal resulteren in een groot spanningsveld. Jongeren dienen de kost van de vergrijzing te dragen en storen zich aan het feit dat ze betalen voor zaken waar zij niet van zullen genieten als ze oud zijn.

De vier generaties die men definieert zijn:

  • Senioren (> 60j)
  • Babyboomers (40 – 60 j)
  • X generatie (20 – 40 j)
  • Y generatie (< 20 j)

Kenmerken die toegeschreven worden aan deze verschillende generaties vindt u in onderstaande tabel.

Babyboomers

X Generatie

Y Generatie

Idealistisch

Materialistisch

Burgerlijkheid

1e generatie die waarde hecht aan jeugdigheid

Op hun hoede voor emoties

‘groene’ generatie

Ultratolerant

Wereldverbeteraars

Sceptisch

Geëngageerd

Focus op zelfexpressie

Contractueel

Familie en gemeenschap

Veranderen tijdens midlife waarna ze meer autoritair worden

Authenticiteit – de echte ik

Hechten waarde aan zelfexpressie

Mediawaarden

Alle opties open houden

Zowel conservatief als rebellie


Zoals in veel trendstudies ook aan bod komt, wordt ook hier opnieuw de nadruk gelegd opgezondheid en convenience. Doordat de tijdsdruk steeds meer toeneemt, stijgt ook de nood aan instant informatie, voedsel, vrienden, communicatie, e-portefeuilles, etc. In het kader van gezondheid wordt vermeld dat, hoewel de gezondheid erop vooruit gaat, mensen zich niet beter gaan voelen (toenemend aantal depressies).

Bron: Euromonitor International – Food Technology & innovation Forum