Aantasting van roestvast staal

Ondermeer omwille van zijn corrosiewerende eigenschappen en microbiële hygiëne wordt roestvast staal (RVS) in de Voedingsindustrie vaak gebruikt als duurzaam materiaal voor procesinstallaties en gebouwen. Toch is roestvast staal niet onaantastbaar. Door kennis van materiaalsoorten, hun eigenschappen en hun toepassingsgebied zal Johan Dedeene (Clusta) op de Flanders’ FOOD Technology day aantonen hoe aantasting van RVS vermeden kan worden.

RVS is een zeer belangrijk materiaal bij installaties voor de productie van voedingsmiddelen en dranken. Optimale werking van de installaties vereist:

  • Een correcte materiaalkeuze in functie van de te verwerken producten. Vb. aandacht voor pekel, zuren, ...in relatie tot materiaalkeuze.
  • Een ontwerp waarbij rekening gehouden wordt met hygiënische eisen. Vb. kan de procesvloeistof helemaal verwijderd worden, kan het reinigingswater voldoende de hele procesinstallatie bereiken, ...
  • Een correcte uitvoering van het ontwerp
  • Een afwerking die overeenkomt met de hygiënische eisen van de productie-installaties. Vb. voldoende glad oppervlak, verzorgde lasnaden, ...
  • Een reinigingsprogramma dat uitvoerbaar is voor de eindgebruiker.

Om aan de hoge eisen van hygiëne in voedingsindustrie tegemoet te komen, worden procesinstallaties en gebouwen behandeld met soms zeer intensieve (chemische) desinfectie- en sterilisatiemethoden. Naast ingrediënten kunnen verschillende soorten reinigings- en ontsmettingsprodukten, additieven en reiningingsschema’s een impact hebben op RVS en dit materiaal zelf aantasten. Afhankelijk van de gebruikte methoden en producten kunnen verschillende types RVS gebruikt worden. Slechts enkele types worden echter courant gebruikt in de voedingsindustrie. Een andere mogelijkheid is om RVS te beschermen via verschillende soorten oppervlakteafwerking.

Voor verder advies inzake selectie van materialen, schadeanalyses en oppervlaktebehandeling van RVS in de voeding kan u terecht bij Clusta, de door de Vlaamse overheid erkende netwerkorganisatie voor de staalplaatverwerkende industrie.

Bronnen

  • Clusta
  • Flanders’ FOOD Technology day: C1. Materialen selecteren voor procesinstallaties en gebouwen, Johan Dedeene, Clusta