Universiteit van Groningen ‘bouwt’ bacterie die zuivel kan zoeten

In het kader van het Europees onderzoeksproject Nutra Cells voerde het team van professor Oscar Kuipers onderzoek naar een bacterie die in staat is galactose en/of lactose te verwijderen uit zuivelproducten. Door ingrepen in het genetisch materiaal van een bepaalde Lactobacillus lactis stam, slaagden ze erin om deze stam glucose te doen produceren vanuit lactose.

De Lactobacillus lactis stam kan toegepast worden voor de in situ (in het levensmiddel zelf) productie van glucose. Hierdoor hoeven minder of geen extra zoetende stoffen aan het product toegevoegd te worden. Daarnaast wordt lactose ook efficiënter verwijderd uit het zuivelproduct (dan wanneer gebruik gemaakt wordt van een gangbare startercultuur voor gefermenteerde zuivel). Dit kan belangrijk zijn in de productie van levensmiddelen voor individuen met een lactose-intolerantie.

Het gebruik van deze stam zou de smaak van het finaal product kunnen beïnvloeden.

Het onderzoek bevindt zich in een fundamenteel stadium, en vergt nog bijkomend onderzoek voor het industrieel toegepast kan worden.

Bron: http://www.nutracells.com/