Coënzyme Q

Coënzyme Q is een krachtig antioxidant dat essentieel is voor de productie van energie in ons lichaam. De ondersteunende rol van coënzyme Q bij verschillende aandoeningen zoals hart- en vaatziekten en kanker is een wereldwijd onderwerp van onderzoek.

Coënzyme Q10 is ook gekend onder de naam CoQ10 of ubiquinon, waarbij ‘Q’ staat voor quinongroep en ‘10’ het aantal isoprenyleenheden weergeeft (zie figuur).

CoQ10 is essentieel voor de biosynthese van ATP, dat energie levert voor spiercontractie en andere vitale cellulaire functies. Het grootste deel van de ATP productie gebeurt in het binnenste membraan van de mitochondriën. De hoogste concentraties CoQ10 worden in het lichaam aangetroffen in spieren, hart, lever, nieren en pancreas, de laagste concentraties komen in de longen voor.

CoQ10 speelt een belangrijke rol als antioxidant die de cellen beschermt tegen reactieve vrije radicalen die DNA, eiwitten en vetten beschadigen waardoor sneller ziekte en veroudering optreedt.

Onderzoek toont aan dat Coënzyme Q een belangrijke rol speelt in het verouderingsproces en ouderdomsziekten zoals neurodegeneratieve, cardiovasculaire en cerebrovasculaire ziekten. Naarmate men ouder wordt daalt immers het gehalte aan CoQ10 in het lichaam doordat er enerzijds minder aangemaakt wordt en er anderzijds meer gebruikt wordt. De organen rijk aan mitochondriën, en dus ook CoQ10, lijden hier het meest onder en hebben bijgevolg ook het meeste baat bij supplementatie.

Bron: AgroFood Industry High-tech, 17 (4), 2006.