Is de verpakking van onze voedingsproducten en dranken gevaarlijk?

Een recent artikel van K. Grob stelt vragen bij de kwaliteit van verpakkingsmaterialen en bij de controle daarop. Het staat vast dat er chemische verbindingen migreren uit het verpakkingsmateriaal en de verpakte voeding of drank besmetten. Er zit veel te weinig logica in de normen, menen Grob en zijn medewerkers, en de aanpak is onvoldoende wetenschappelijk.

De auteurs van het artikel geven drie goede redenen tot ongerustheid. De vigerende wetgeving vertoont een significant gebrek aan consistentie, bij voorbeeld wanneer kleine en grote verpakkingen van hetzelfde product met elkaar vergeleken worden. Het is ook verwarrend voor de consument dat sommige chemische verbindingen (zoals de beruchte pesticiden en persistente organische stoffen) erg nauwlettend opgevolgd worden terwijl dat voor andere stoffen veel minder het geval is. Niets leert ons nochtans dat die andere stoffen ongevaarlijk zouden zijn. En tenslotte, kunnen Grob en zijn medewerkers hoegenaamd niet akkoord gaan met de vrij lakse houding ter zake. Alles bij het oude laten omdat nog nooit is aangetoond dat er negatieve gevolgen kunnen optreden, vinden zij verkeerd.

Het is helemaal niet uit te sluiten dat de meeste migratiestoffen ongevaarlijk zijn. De wetenschappelijke, industriële en administratieve werelden mogen niet blind zijn voor mogelijk gevaar. Hun aanpak ter zake zou beter kunnen.

Bron

Grob K., Biedermann M., Scherbaum E., Roth M. & K. Rieger (2006). Food contamination with organic materials in perspective : packaging materials as the largest and least controlled source ? A view focusing on the European situation, Critical Reviews in Food Science and Nutrition 46, 1 – 7.