Biologische oppervlakte ontsmetting van aardbeien en kersen

Aan de Katholieke Universiteit in Leuven werden 3 veelbelovende fysische technieken – warmte, UV-C en gepulst wit licht - uitgetest om conidia van Botrytis cinerea en Monilia fructigena te inactiveren.

Schimmelontwikkeling na de oogst is een belangrijke oorzaak van verliezen bij tuinbouwproducten. Kleinfruit zoals aardbei en zoete kers is zeer vatbaar voor infecties door Botrytis cinerea en Monilia fructigena, aangezien beide schimmels de vruchten kunnen aantasten gedurende het hele groeiseizoen en na de oogst. De verspreiding van resistente schimmelstammen en de steeds strikter wordende wettelijke bepalingen inzake fungicide gebruik hebben de vraag naar alternatieve behandelingsmethoden doen toenemen.


Conidia

conidiosporen, a-sexuele, onbeweeglijke sporen van schimmels worden verspreid via de lucht en kunnen uitgroeien tot een schimmel


David Marquenie, gewezen onderzoeker aan de KULeuven, onderzocht drie fysische technieken – warmte, UV-C en gepulst wit licht – om conidia van Botrytis cinerea en Monilia fructigena te inactiveren. Deze methoden werden afzonderlijk en in combinatie uitgetest, zowel op conidia in suspensie als op geïnoculeerde vruchten.

De studie toonde aan dat de voorgestelde fysische technieken mogelijkheden bieden om conidia van belangrijke bederfschimmels te inactiveren. Deze kennis kan nu verder gebruikt worden om de inactiveringsmethodes verder te optimaliseren voor praktische toepassingen.

De resultaten van het onderzoek in een notendop

In vitro experimenten met de drie technieken:

 • Hittebehandeling:
  • schimmelontwikkeling kan tegengehouden worden 
 • UV-C behandeling: 
  • schimmelontwikkeling kan tegengehouden worden 
 • Lichtpulsbehandeling: 
  • geen volledige afdoding van conidia
 • Combinatie hittebehandeling en belichtsmethode: 
  • synergisme (schimmelontwikkeling kan tegengehouden worden)
 • Combinatie UV-C behandeling en belichtsmethode: 
  • synergisme (schimmelontwikkeling kan tegengehouden worden)

Dezelfde drie technieken werden ook toegepast op geïnoculeerde vruchten (in vivo): 

 • Hittebehandelingen: 
  • veroorzaakten belangrijke schade bij aardbeien 
  • succesvol voor kersen. 
 • UV-C behandeling: 
  • werkzaam bij aardbeien 
  • niet werkzaam bij kersen 
 • Behandeling met lichtflitsen:
  • niet werkzaam bij aardbeien 
  • niet werkzaam bij kersen 
 • Combinatie hittebehandeling en belichtingsmethode: 
  • verminderde schimmelgroei 
 • Combinatie UV-C behandeling en belichtingsmethode: 
  • enkel een invloed op de hardheid van de vruchten.

Bron

http://www.biw.kuleuven.be/doctoreren/doctoraten/doctoraat542.htm