Lignanen: bescherming tegen borstkanker

Borstkanker bij vrouwen komt in België meer en meer voor. Hoewel de oorzaken nog niet helemaal duidelijk zijn, blijken bepaalde plantaardige bestanddelen, zoals lignanen, mogelijk een beschermend effect te hebben.

Kanker komt in België steeds meer voor. Dit is onder meer het geval voor borstkanker bij vrouwen waarvan het aantal gevallen de laatste jaren gestadig toeneemt. Eén vrouw op twaalf wordt, doorgaans na de leeftijd van 50 jaar, met borstkanker geconfronteerd. Bij vrouwen is dit de meest voorkomende vorm van kanker.

Eén van de redenen is de veroudering van de bevolking. Nauwelijks in één eeuw tijd is de gemiddelde levensverwachting van 50 naar 78 jaar gestegen. De kans op borstkanker stijgt ook met de leeftijd. Ook ander factoren spelen een rol, zoals voeding bijvoorbeeld. Te weinig plantaardige voedingsmiddelen zouden het risico vergroten. Precies die plantaardige denkpiste komt de laatste jaren meer en meer in de belangstelling.

Definitie lignanen

Lignanen behoren tot de familie van de fyto-oestrogenen die qua structuur lijken op menselijke hormonen, zoals bijvoorbeeld oestradiol. Fyto-oestrogenen komen voornamelijk voor in granen en peulvruchten.


Werking van lignanen

Lignanen hebben een licht oestrogene werking (te vergelijking met de normale vrouwelijke hormonale werking, maar in geringere mate) en ze hebben een gunstige invloed op de gezondheid. Fyto-oestrogenen hebben mogelijk een gunstig effect op chronische ziekten die samenhangen met de blootstelling aan natuurlijke hormonen zoals bepaalde typen van kanker (borst-, darm- en prostaatkanker), hart- en vaatziekten en osteoporose. De invloed van lignanen op het borstweefsel is nog niet helemaal gekend: mogelijk blokkeren ze de synthese en de circulatie van vrouwelijke hormonen, waardoor ze tezelfdertijd mogelijk de ontwikkeling van borstkanker verhinderen.

Een recent Duits onderzoek, dat werd uitgevoerd bij 192 pre-menopauzale vrouwen met borstkanker en bij 231 pre-menopauzale vrouwen in goede gezondheid, bevestigd deze werking. De hoeveelheid lignanen in de voeding was voor beide groepen verschillend. De voeding van de vrouwen in goede gezondheid bevatte twee maal meer lignanen dan de voeding van de vrouwen met borstkanker. Dit vertaalde zich in een verminderd risico op borstkanker van ongeveer 64 %.

Bron

Health and Food, European Journal of Cancer Prevention 2006; 15: 225-32