Smaakvoorkeuren erfbaar?

Er zijn sterke aanwijzingen dat voedingsvoorkeuren geërfd kunnen worden. Voorkeuren voor proteïnerijke levensmiddelen, zoals vlees en vis, worden sterk beïnvloed door erfelijke factoren. De voorkeur voor fruit en groenten is minder overerfbaar en dus meer beïnvloedbaar.

In het kader van onderzoek naar obesiteit bij kinderen, gingen Breen en zijn collega’s na of voedingsvoorkeuren van kinderen worden beïnvloed door erfelijke factoren. Ze evalueerden de smaakvoorkeuren van tweelingen (identieke en niet-identieke) met betrekking tot voedingsmiddelen uit vier verschillende categorieën (groenten, fruit, desserten en vlees en vis). Ze stelden vast dat erfelijkheid een belangrijke rol speelt in de voorkeur voor vlees en vis. De voorkeur voor fruit en groenten is minder erfelijk bepaald en voor desserten nog minder. Bij deze laatste categorieën zijn omgevingsfactoren dan weer belangrijker. Welke de bepalende omgevingsfactoren dan zijn, is echter niet bekend. Het is ook onbekend welke factoren precies zorgen voor de erfelijkheid van een aantal voorkeuren: misschien gaat het om verschillen in smaakreceptoren?

Bron

Breen F.M., Plomin R. and Wardle J. (2006). Heritability of food preferences in young children. Physiology & Behavior, Vol. 88 ( 4-5), p 443-447.