Eetbare coating vormt extra bescherming van voedingsproducten

Transparante, eetbare coatings op basis van melk serum proteïnen, zetmeel en mesquite gom kunnen als beschermende film aangebracht worden op levensmiddelen. De techniek kan een nieuwe innovatiegolf op gang brengen bij het verpakken van voedingsproducten. Dit is de conclusie van het doctoraatsonderzoek van Javier Osés Fernández (University of Navarre).

Toepassingen

Verpakkers en onderzoekers verkennen momenteel de mogelijkheden van eetbare coatings. Deze coatings kunnen gebruikt worden om een transparante, homogene film aan te brengen op voedingsproducten zodat deze afgeschermd worden van vocht en zuurstof. Doordat de filmen met het blote oog praktisch niet waarneembaar zijn en omwille van hun goede adhesie-eigenschappen vormen ze als het ware een tweede huid op het product.

Het onderzoek van Fernández toont ook aan dat additieven, zoals antimicrobiële componenten en antioxidantia, geïncorporeerd kunnen worden, wat de houdbaarheid ten goed kan komen. Verder kunnen eetbare coatings bedrijven helpen om minder vershoudfolie te gebruiken. In sommige gevallen worden aluminiumverpakkingen zelfs overbodig. Voor fruit wordt de coating al toegepast. De coating blijkt echter ook effectief voor het conserveren van voedingsmiddelen met veel meervoudig verzadigde vetzuren die gevoelig zijn voor oxidatie (bv. noten, vlees en zalm).

Mechanische eigenschappen

Fernández ging in eerste instantie na of de eigenschappen van eetbare coatings vergeleken konden worden met deze van synthetische coatings. De eigenschappen van coatings op basis van wei (Wei Proteïne Isolaat) (WPI), mesquite gom en zetmeel werden onderzocht na 6 maanden bewaring bij verschillende vochtigheidsgraden.

De mechanische eigenschappen van sommige films bleken sterk te veranderen in de loop van de tijd. Vooral films op basis van sorbitol waren onderhevig aan veranderingen terwijl films op basis van glycerol stabiel bleven. Bij sorbitol films bleek voornamelijk de flexibiliteit een variabel gegeven.

Om de buigzaamheid te verbeteren was het nodig om een aanzienlijke hoeveelheid glycerol te introduceren. Hierdoor verhoogde echter de doorlaatbaarheid voor vocht. Dit kon dan weer gecompenseerd worden door het gebruik van melk serum in combinatie met mesquite gom, een polysacharide gewonnen uit bepaalde Mexicaanse boomsoorten. Deze mix resulteerde in een coating met zeer goede mechanische eigenschappen.

Bescherming van vetrijke voedingsproducten

Zonnebloemolie werd gebruikt om te onderzoeken of de ontwikkelde filmen een beschermend effect hebben ten opzichte van vetrijke voedingsproducten. In een eerste fase werden experimenten uitgevoerd met WPI coatings. De resultaten toonden aan dat de beste bescherming werd bekomen bij geringere hoeveelheden plastificeermateriaal, dikkere filmen en een lage relatieve vochtigheid van de omgeving. Bij een tweede reeks experimenten met zetmeelfilmen werd vastgesteld dat de filmdikte geen invloed had op het beschermend effect. Bovendien bleken zetmeelfilmen efficiënter voor het verpakken van producten met een hoge relatieve vochtigheid.

Commerciële exploitatie

Volgens Fernández zijn WPI-coatings de verpakking van de toekomst. Toch laat commerciële exploitatie nog op zich wachten. Hoge opstartkosten voor de ontwikkeling van een geschikte coating en het ontbreken van apparatuur voor het aanbrengen van coatings zijn hiervoor verantwoordelijk. Daarom is op dit moment het gebruik nog beperkt tot producten met een hoge toegevoegde waarde.

Bron

Packwire.com