Innovatie in KMO’s: hindernissen en opportuniteiten

FEVIA en Flanders’ FOOD participeerden in het Europese project SMEsNET en definieerden de belangrijkste hindernissen en opportuniteiten voor innovatie in de Belgische Voedingsindustrie. De huidige innovatiesituatie van België werd vergeleken met andere landen.

De basis van dit project zijn de interviews met 1286 bedrijven en verschillende stakeholders van de Voedingsindustrie uit 11 Europese landen. 
Enkele conclusies uit de resultaten van het SMEsNET project: 

  • De belangrijkste hindernissen zijn op te splitsen in 3 categorieën: 
  • Het management/de organisatie van KMO’s 
  • De innovatiemiddelen menselijk en financieel kapitaal 
  • De markt en consumenten
  • Eén van de belangrijkste opportuniteiten is het bevorderen van de innovatiecultuur in KMO’s. Deze opportuniteit dient verder onderbouwd te worden met een optimalisatie van de middelen om te innoveren. In het eindrapport worden aanbevelingen gedaan om hier op in te spelen. 
  • Technologietransfer wordt momenteel nog niet veel gebruikt als informatie-input door Belgische bedrijven maar het wordt beschouwd als een belangrijke bron van wetenschappelijke info om te innoveren 

Meer informatie vindt u in de PowerPoint presentatie ‘Resultaten SMEsNET’ en het document ‘Innovatie in België: hindernissen en opportuniteiten