Twee 'Novel Foods' goedgekeurd

Eind juni werden 2 ‘Novel Foods’ goedgekeurd: 1) diacylglycerololie en 2) lycopeen uit Blakeslea trispora.

Diacylglycerololie

Arthur Midland Daniels kreeg de novel food erkenning voor plantaardige diacylglycerololie, ook bekend als Enova-olie. De European Food Safety Authority (EFSA) uitte wel haar bezorgdheid met betrekking tot het gehalte van transvetzuren in Enova-olie: het zou meer transvetzuren bevatten dan de oliën die door Enova-olie vervangen kunnen worden.

Volgens de erkenning kan enova-olie gebruikt worden als bereidings- of smeervet of in dressings, mayonaise, dranken, bakwaren of yoghurtproducten.

Lycopeen uit Blakeslea trispora

Lycopeen uit tomaten kon al gebruikt worden als additief (E160d). Ook synthetisch lycopeen wordt als ingrediënt gebruikt, maar kan niet gebruikt worden als kleurstof. Vitatene, een dochteronderneming van Antibioticos, vroeg een erkenning aan voor lycopeen, een fermentatieproduct van de schimmel Blakeslea trispora, voor toepassing als voedselingrediënt. De European Food Safety Authority (EFSA) oordeelde dat het gebruik van dit lycopeen als een nieuw voedselingrediënt niet zal resulteren in een grote toename in de consumptie van lycopeen. Het voorgestelde gehalte voor supplementen zou daarentegen een grotere impact hebben. De aanvraag van Vitatene voor de erkenning van lycopeen als ‘Novel Food’ werd goedgekeurd. Lycopeen kan hierdoor gebruikt worden in smeervetten, zuivelproducten, confiserie, sausen en garnituren.

De term ‘Novel Food’ verwijst naar nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten die in de Europese Unie niet in significante hoeveelheden werden gebruikt voor humane consumptie voor 15 mei 1997.

Verordening EC 258/97 (27 januari 1997) van het Europese Parlement en de Raad omschrijft gedetailleerde regels voor de toelating van nieuwe levensmiddelen(ingrediënten).

Ingrediënten of levensmiddelen die een ‘Novel Food’ erkenning hebben, kunnen mits ‘notificatie’, het kenbaar maken bij de overheid, gebruikt worden. Indien het gaat om het gebruik van de producten van het bedrijf dat de erkenning heeft, volstaat een schriftelijk bewijs. Anders moet in een dossier kunnen worden aangetoond dat het om een ‘substantieel equivalent’ product gaat.

Meer informatie:http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/index_en.htm


Bron: EU Food Law Online, no. 262, 28 juni 2006