Electrolyse: een veelbelovende techniek om water te desinfecteren

Electrolyzed Oxidized water kan gebruikt worden zowel voor het reinigen en het desinfecteren van materiaal gebruikt in de voedingsindustrie als voor het reinigen van groenten en fruit.

Electrolyzed oxidized water (EOW) wordt tot nu toe nog niet zo veel gebruikt omwille van de hoge kost die ermee gepaard gaat. Nochtans is het een veelbelovende techniek omwille van een aantal voordelen die het heeft ten opzicht van de klassieke chemische reinigingsmethoden. EOW is namelijk een:

  • veilige methode
  • zachte methode, chemicaliën kunnen immers de machines aantasten of corroderen
  • efficiënte methode, het vernietigt micro-organismen zonder dat deze resistent kunnen worden aan EOW

Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar verschillende toepassingsgebieden waar uiteraard de microbiologische veiligheid van het afgewerkt product centraal staat.

  • Uit onderzoek* aan de Penn State University in de VS blijkt dat bij een melksysteem EOW even effectief beschouwd kan worden als de conventionele chemische reinigingsmethoden.
  • Aan de Universiteit van Gent en de Katholieke universiteit van Leuven wordt onderzoek gedaan naar het gebruik van EOW om groenten te reinigen. Dit gebeurt in samenwerking met Ecodis , een firma die de eco-disinfector aanlevert. Uit een recent artikel** blijkt dat electrolyse gebruikt kan worden om het proceswater te decontamineren bij het voorwassen van groenten en om kraantjeswater te ontsmetten in de laatste wasstap van de groenten.

In de VS hopen ze op goedkeuring van de FDA (Food and Drug Administration) om deze techniek te kunnen toepassen in de hele voedselketen van de verwerking van groenten en fruit.

EOW maakt eerst de bacteriële celwand stuk waardoor het water in de cel kan vloeien. De toestroom van water wordt op deze manier groter dan wat de bacterie terug kan laten wegvloeien zodat de bacterie na verloop van tijd letterlijk barst. Deze werkingsmethode is één van de grote voordelen van EOW omdat er geen resistentie kan ontstaan van de bacteriën zoals wel het geval is met standaard gebruikte chemicaliën.


Bronnen

Decision news

*Walker et al 2005. Cleaning milking systems using electrolyzed oxidizing water. Transactions of the American Society of Agricultural Engineers. 48 (5):1827-1833.

**Ongeng et al 2006. The efficacy of electrolysed oxidising water for inactivating spoilage microorganisms in process water and on minimally processed vegetables. International Journal of Food Microbiology. 109 (3):187-197.