De inname van suikers in België

Via de recent verschenen resultaten van de Belgische voedselconsumptiepeiling werd nagegaan wat de inname van suikers is en wat de impact is van leeftijd en geslacht op deze suikerinname. De procentuele energiebijdrage (en%) uit suikers per productgroep voor de algemene bevolking wordt eveneens toegelicht.

De gemiddelde inname van suikers (mono- en disachariden) per dag bedraagt voor de algemene Belg 20,3 en%. De grote meerderheid van de populatie, namelijk 96,4 %, heeft een suikerinname die hoger is dan de aanbevolen hoeveelheid van minder dan 10 en%. Vrouwen halen dagelijks meer energie uit suikerinname, namelijk 21,2 en%, dan mannen (19,3 en%). Naarmate men ouder wordt, worden minder suikers geconsumeerd. Zo consumeren jongeren (< 18 jaar) gemiddeld 24,2 en% suikers, tegenover de ouderen (> 75 jaar) die 18,7 en% consumeren. Dit geldt zowel voor mannen als vrouwen. 

Bronnen van suikerinname

In tabel 1 wordt de procentuele suiker bijdrage per productgroep voor de algemene bevolking weergegeven. 

Tabel 1: Procentuele suiker bijdrage per productgroep 

Productgroep

Procentuele suiker bijdrage

Niet alcoholische dranken

25,0

Suiker en zoetwaren

18,9

Fruit

14,7

Melkproducten

13,6

Cake, koek, tabak en pudding

11,5

Alcoholische dranken

5,0

Granen en graanproducten

4,1

Groenten

3,3

Sauzen en kruiden/specerijen

1,5

Aardappelen en kolgewassen

1,1

Diversen (snacks, sojaproducten, etc.)

0,6

Soepen

0,5

Vlees en vleesproducten

0,2

Vetten

0,1


Bron

Nationale Voedselconsumptiepeiling België 2006