Waarneming en appreciatie van voedsel bij het toenemen van de leeftijd

Onderzoek aan de Universiteit van Wageningen gaat na hoe de waarneming en appreciatie van voedsel met het ouder worden wijzigt. Men onderzoekt onder andere of er verschillen zijn in de waarneming van textuur en smaak tussen jongere en oudere proefpersonen.

Het aandeel van de ouderen aan de wereldbevolking neemt in hoog tempo toe. Het gevolg hiervan is de toenemende behoefte voor het ontwikkelen van strategieën om de gezondheid en de levenskwaliteit van ouderen in stand te houden. Een adequaat dieet speelt daarbij een belangrijke rol omdat de eetlust van oudere mensen vaak ongewild afneemt. Dit leidt dan tot een gewichtsverlies die meestal gepaard gaat met zwakte en een afgenomen gezondheid. Een met de leeftijd toenemend verlies in sensorisch functioneren – zoals bijvoorbeeld ruiken en proeven – komt bij ouderen vaak voor. Aangenomen wordt dat zo’n verlies de voedselwaarneming verandert, vervolgens de appreciatie verlaagt en daardoor uiteindelijk de voedselkeuze wijzigt.

Onderzoek aan de Universiteit van Wageningen toont inderdaad aan dat ouderen (> 60 jaar) voeding op een andere manier waarnemen dan jongeren. De appreciatie voor voedsel is niet afgenomen maar de ouderen nemen zowel textuur als smaak anders waar dan de jongeren. Dit werd bestudeerd aan de hand van soepen. De ouderen blijken minder gevoelig voor veranderingen in het smaakprofiel van de soepen en zij vinden de romigheid minder sterk. Uit de studie bleek dat de ouderen zowel textuur als smaak op zich anders waarnemen dan de jongeren.

De conclusie van dit onderzoek luidt dat een afgenomen sensorische gevoeligheid de appreciatie voor voedsel niet vermindert en dus niet de overheersende reden is voor een afgenomen eetlust. Andere redenen, zoals eenzaamheid, depressie en verminderde sociale interactie, dienen verder onderzocht te worden zodat de ouderen gezond kunnen genieten van hun leven. Daarnaast geldt ook dat de populatie van ouderen een erg heterogene groep is. Daarom is het volgens Dr. Kremer een bijna onmogelijke taak om producten te ontwikkelen die inspelen op sensorische verliezen bij (bepaalde groepen) ouderen. Sommige 60 plussers zullen een op smaak gewijzigd product beschouwen als een productverbetering, terwijl dit door anderen als onnodig en storend aanvaard zal worden.

Bron

Doctoraat ‘Food perception and food liking with age’ van Stefanie Kremer (Universiteit Wageningen)