Isoflavonen: relatie voedingsmatrix en biobeschikbaarheid

De biobeschikbaarheid van soja isoflavonen* wordt bepaald door de voedingsmatrix. Zo worden isoflavonen uit vruchtensap beter opgenomen dan uit koekjes of chocoladerepen.

Soja-isoflavonen behoren tot de antioxidanten. Deze groep bioactieve stoffen zouden ziekte kunnen tegengaan door te verhinderen dat vrije zuurstofradicalen in het lichaam schade veroorzaken. Ze worden in verband gebracht met tal van gezondheidseffecten, zoals hart- en vaatziekten en kanker. Om als antioxidant werkzaam te kunnen zijn, moeten isoflavonen uiteraard beschikbaar zijn voor het lichaam. Deze biobeschikbaarheid van de isoflavonen speelt hierin een cruciale rol en daarom is het nodig om na te gaan op welke manier dit beïnvloed wordt.

In een recent verschenen publicatie in ‘The Journal of Nutritional Biochemistry’ werd de biobeschikbaarheid van isoflavonen in drie verschillende voedingsmatrices (koekjes, chocolade en vruchtensap) onderzocht. Deze drie types levensmiddelen, die elk 50 mg isoflavonen bevatten, werden geconsumeerd door proefpersonen. Via urine en serumconcentraties werd de mate van beschikbaarheid voor het lichaam nagegaan.

Uit dit onderzoek bleek dat de grootste concentratie werd opgenomen vanuit vruchtensap. De onderzoekers concluderen dan ook dat de voedingsmatrix een duidelijk effect heeft op de biobeschikbaarheid van soja isoflavonen. Zij pleiten daarom voor meer onderzoek om dit effect nog duidelijker in kaart te brengen.

Flavonen

Flavonoïden zijn polyfenolen die verspreid in plantaardige voedingsmiddelen voorkomen. Subgroepen binnen de flavonoïden zijn flavonolen, flavonen, flavanonen, catechine, anthocyanen en isoflavonoïden. Zij ontstaan door variaties in de heterocyclische ring. Flavonoïden zijn meestal gebonden aan suikermoleculen in de vorm van zogenaamde glycosiden. Daarnaast kunnen ook verschillende groepen aan de 2 benzeenringen gebonden worden, zoals methoxygroepen en sulfaatgroepen, waardoor nog meer varianten ontstaan. Momenteel zijn al meer dan 4000 soorten flavonoïden beschreven.


Bron: Journal of Nutritional Biochemistry