Kamelenmelk: basis voor zuivel van de toekomst?

melk in glas

De Verenigde Naties doen een oproep om kamelenmelk – die in Arabië veelvuldig geconsumeerd wordt en rijk is aan ijzer en vitamine B en C – ook in het Westen te vermarkten. Recent werden een aantal producten op basis van kamelenmelk geïntroduceerd

Na 'camelbert' en cottagecheese (in Mauritanië) volgt ook kamelenchocolademelk. Het bedrijf Al Ain Dairy (Verenigde Arabische Emiraten), ‘uitvinder’ van de chocolademelk, heeft al contact met chocoladefabrikant Mr. Hochleitner (Oostenrijk) voor internationale vermarkting.

Hieronder worden kort een aantal eigenschappen van kamelenmelk opgesomd:

 • Zoete en uitgesproken smaak ; soms zoute smaak.
 • pH 6,2-6,5
 • Dichtheid 1,026-1,035
 • Verzuurt minder snel dan koemelk en heeft een langere bewaartijd.
 • De samenstelling is nogal variabel (afhankelijk van voederomstandigheden).
 • Het caseïnegehalte van kamelenmelk varieert tussen 72 en 76 % van het totale proteïnegehalte, hetgeen overeenkomt met de ondergrens van het gehalte in koemelk.
 • De grootte van caseïnepartikels in kamelenmelk varieert van 20 tot meer dan 300 nm, ten opzichte van 20 tot 160 nm voor koemelk.
 • Het vetgehalte varieert tussen 2,9 en 5,4 %, de gemiddelde grootte van de vetglobulen is vergelijkbaar met die van koemelk.
 • Ander creamingpatroon dan bij koemelk.
 • Minder korte keten vetzuren dan in koemelk.
 • Leent zich tot de productie van boter, maar de bereidingstemperatuur moet wel duidelijk hoger liggen.
 • Het gemiddeld smeltpunt van kamelenboter ligt rond 40°C, gemiddeld 8°C hoger dan boter op basis van koemelk.
 • Lactosegehalte: 4,8 – 5,8 %.
 • Weinig data in verband met het mineralengehalte. Wel indicaties voor lage calciumgehalten.
 • Bevat substantieel meer vitamine C dan koemelk.
 • Nog niet aangetoond dat UHT behandeling geschikt is voor dit type melk.

Meer informatie

http://www.camelgate.com/pdf/milk.pdf