13
juni 2023

Voedselveiligheidscultuur in de Belgische voedingsindustrie: hoe kunnen we naar een hoger niveau evolueren?

Labo test scan

Met deze opleiding wensen we de beheersing van voedselveiligheid uit handen te nemen van de kwaliteitsverantwoordelijken of –team. De belangrijkste bevindingen van de Universiteit Gent tonen immers aan dat voedselveiligheid dient gedragen te worden door alle managementdomeinen in een organisatie om tot een proactieve en eensgezinde beheersing te komen. Daarom doen we een oproep dat meerdere managementverantwoordelijken van eenzelfde bedrijf deelnemen aan deze opleiding (niet enkel QM en kwaliteitsteam maar alle managementposities zoals CEO’s, HR, operationele managers, inkoop etc.). Verder is de voedselveiligheidscultuur niet enkel relevant voor de verwerkende voedingsbedrijven maar ook voor handelsbedrijven, retail, verpakkingsindustrie, en toeleverende bedrijven, zoals ongediertebestrijding, reiniging en disinfectie, etc. alsook voor consultants, FAVV beleid en inspecteurs en sectororganisaties.

Onze Belgische voeding staat niet alleen bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid, maar ook om zijn voedselveiligheid. Dit laatste is een item waar blijvend aan moet gewerkt worden. Een proactieve en preventieve benadering zet de beheersing van voedselveiligheid centraal, vandaag door middel van (gecertificeerde) kwaliteitszorg- of autocontrolesystemen. Met een verankering van een voedselveiligheidscultuur in het DNA van de hele organisatie, en dus in de geest en het gedrag van alle medewerkers en het management, kan en zal de Belgische voedingsindustrie weer een duidelijke voorsprong nemen op de (buitenlandse) concurrentie.   

Het Flanders’ FOOD VLAIO COOCK project Q-DNA met als promotoren prof. Liesbeth Jacxsens en prof. Peter Vlerick van de Universiteit Gent wordt voedselveiligheidscultuur in de Belgische voedingsindustrie onderzocht en sinds de opstart in april 2021 zijn er reeds enkele interessante bevindingen omtrent de voedselveiligheidscultuur vastgesteld.  

Tijdens deze opleiding wordt het concept, de ontwikkelde en gevalideerde meettools en resultaten van de nulmeting van de heersende voedselveiligheidscultuur in een steekproef bij de Belgische voedingsindustrie toegelicht. Ook komen de interventiemaatregelen die zijn ontwikkeld om bepaalde tekortkomingen in de cultuur aan te pakken besproken. De resultaten worden gesteld ten opzichte van andere bedrijfssectoren, waarin de veiligheidscultuur eveneens essentieel is, vanuit de arbeidspsychologie (prof. Peter Vlerick, Faculteit Psychologie en Pedagogiek, UGent) en de visie vanuit het internationale onderzoek (prof. Pieternel Luning, Wageningen Universiteit). 

logo's partners

Praktische informatie

Wanneer

13 juni 2023 van 15:30 tot 20:00

Waar

Technologiepark Zwijnaarde, gebouw 126 (IGent) 

Tarief

220 EUR niet leden Flanders' FOOD

160 EUR leden Flanders' FOOD

2de persoon 20% korting 

Voor bedrijven die ressorteren onder paritair comité 118 of 220 voorziet Alimento in een tegemoetkoming in de inschrijvingskosten van 70 Euro per persoon (max. 3 personen van hetzelfde bedrijf).

Taal

NL

Organisator

UGain en Flanders' FOOD

Programma

15:30

Onthaal

16:00

Evolutie bewaking voedselveiligheid in voedselsystemen en introductie voedselveiligheidscultuurconcept binnen bestaande kwaliteitszorg/autocontrolesystemen

Liesbeth Jacxsens (UGent)   

16:30

Onderzoek voedselveiligheidscultuur op internationaal niveau

Pieternel Luning (WUR)

17:05

Safety culture – ‘lessons learned’ vanuit andere bedrijfssectoren

Peter Vlerick (UGent)

17:40

Q&A

18:00

Broodjesmaaltijd

18:30

Voorstelling meettools voor gap-analyse in voedselveiligheidscultuur – resultaten steekproef en interventie-ontwikkeling

Pauline Spagnoli / Liesbeth Jacxsens (UGent)   

19:30

Afronding met debat en way forward in voedselveiligheidscultuur onderzoek (ontwikkeling van interventie-strategieën)

moderatie Peter Vlerick

20:00

Receptie