Event branding icoon
17
februari 2023

Open Kick-Off: Aroma-roots & CropExplore for Farmers

CropExplore niet gespiegeld

Interesse in aromatische kruiden zoals mierik, lavas en grote engelwortel? Of in nieuwe gewassen zoals deder, yacon en hennep? Maak dan op 17 februari kennis met 2 nieuwe landbouwtrajecten die dit jaar van start gaan: Aroma-roots en CropExplore for Farmers.

Het introduceren van nieuwe teelten in Vlaanderen zal niet alleen zorgen voor een veerkrachtig voedselproductiesysteem maar zorgt er op termijn ook voor dat we voor bepaalde grondstoffen minder afhankelijk worden van het buitenland. Bovendien worden vandaag nog niet alle delen van onze gewassen optimaal benut en ligt de weg dus open om te evolueren naar een circulaire bio-economie.

Maar hoe kunnen telers en verwerkers inschatten in welke gewassen er het meeste potentieel zit? Daarvoor is er zowel aan de landbouw- als aan de verwerkingszijde vaak nog praktijkgericht onderzoek nodig en moeten beide partijen elkaar vinden en begrijpen. En net dat willen we bereiken met de nieuwe landbouwprojecten Aroma-roots en CropExplore for Farmers.

Op 17 februari kom je meer te weten over beide projecten en is er de mogelijkheid om in interactie te gaan met de projectpartners, telers en andere bedrijven. In de voormiddag komt Aroma-roots aan bod en in de namiddag is het de beurt aan CropExplore for Farmers. Deelnemen aan beide sessies is natuurlijk ook mogelijk.

In het kort willen we in het project Aroma-roots de teelt van 3 aromatische wortelgewassen, nl. mierik, grote engelwortel en lavas in Vlaanderen stimuleren en verder optimaliseren. De focus ligt hierbij op areaaluitbreiding, verhogen van de kwaliteit en het uitwerken van een rendabele keten tussen landbouwer, verwerker en consument. Daarnaast zullen ook de verwerkingsmogelijkheden van de verschillende plantendelen en de nevenstromen in kaart worden gebracht. Zowel het verse plantmateriaal als de geëxtraheerde aroma’s van deze gewassen kunnen immers in tal van (non)-food applicaties verwerkt worden.

In het interproject CropExplore for Farmers gaan we dan weer in een uitgebreide exploratiefase technologische en agro-economische kennis over een groot aantal akkerbouwgewassen met potentieel binnen de Vlaamse bio-economie inventariseren. Deze kennismatrix zal omgevormd worden in een handig te gebruiken online tool die enerzijds telers in staat zal stellen om op een eenvoudige manier te bepalen met welke teelten ze aan de slag kunnen gaan. Anderzijds zal deze tool een bron van inspiratie zijn voor bedrijven uit de voedings- en chemische industrie om te evolueren naar een duurzamere, lokale, zero-waste en bio-based productie. In een tweede luik van het project zullen van drie potentiële gewassen, nl. hennep, yacon en deder, de teelt, naoogst en de technologische transformatie tot bio-gebaseerd product verder geoptimaliseerd en gedemonstreerd worden. De connectie tussen de landbouwers en de verwerkers vormt de rode draad in dit project.

Aroma-roots en CropExplore for Farmers werden erkend als clusterprojecten binnen het Vlaams beleidsplan bio-economie.

Projectpartners

ILVO
logo praktijkpunt
logo Boerenbond
Catalisti Logo
Inagro
KU Leuven
Logo Hogeschool VIVES
Logo Hogeschool
logo proefcentrum groenteteelt
Flanders' FOOD logo

Praktische informatie

Wanneer

17 februari 2023 van 10:00 tot 16:00

Waar

ILVO Plant
Caritasstraat 39
9090 Melle

Taal

NL

Organisator

Flanders' FOOD, ILVO, Praktijkpunt Landbouw Vlaams Brabant, Boerenbond, VIVES, HoGent, PCG, Catalisti, Inagro, KU leuven
Ik schrijf me in!

Programma

10:00

Voorstelling Aroma-roots

Meerwaarde nieuwe gewassen voor industrie en telers

Introductie project Aroma-roots

Feedbackmoment

 

10:45

Rassenaanbod & teeltmechanisatie

11:30

Feedbackmoment/Pauze

12:00

Netwerkmoment met lunch en infostandjes

13:00

Voorstelling CropExplore for Farmers

Waarom dit project?

Exploratie van akkerbouwgewassen met potentieel binnen de Vlaamse bio-economie

De teelt en verwerking van hennep en yacon in Vlaanderen

 

14:40

Pauze met bezoek infostandjes & netwerking

15:10

Voorstelling CropExplore for Farmers deel 2

De teelt en verwerking van deder in Vlaanderen

What's in it for you?

Feedback & vragenronde