Event branding icoon
22
september 2022

Hygiene for Food

‘Hygiene for Food’ is één van de belangrijkste events rond reiniging, hygiëne monitoring en hygiënisch ontwerp voor de voedingsindustrie in Vlaanderen. De ‘hygiëne-lat’ voor een voedingsbedrijf ligt zeer hoog. Reinigings- en productieprocessen moeten duurzamer en efficiënter worden en de productkwaliteit beter gegarandeerd moet worden, ... om competitief te blijven. Deze editie heeft ook aandacht voor de arbeidscultuur van een voedingsbedrijf. Verschillende instanties verwachten van voedingsbedrijven dat er binnen het bedrijf van management tot arbeider een voedselveiligheidscultuur heerst.

Praktische informatie

Wanneer

22 september 2022 van 08:45 tot 18:00

Waar

BluePoint
Filip Williotstraat 9
2600 Antwerpen

Tarief

270 Euro (excl. BTW) voor leden van Agoria, Flanders’ FOOD of EHEDG

225 Euro (excl. BTW) voor leden van Agoria Flanders' FOOD & EHEDG (2de persoon)

270 Euro (excl. BTW) voor relaties van één van de beursstandhouders (code vereist)

400 Euro (excl. BTW) voor niet-leden

Voor leden van Agoria, Flanders’ FOOD en EHEDG wordt de deelnameprijs van de 2de persoon met 45 EUR verlaagd (225 Euro). Bij inschrijving na 8 september 2022 wordt het te betalen bedrag verhoogd met 75 Euro (excl. BTW). Indien uw inschrijving geannuleerd wordt na 8 september 2022, zal het totale bedrag aangerekend worden.

Subsidiemogelijkheid: voor bedrijven die ressorteren onder paritair comité 118 of 220 (arbeiders en bedienden voedingsnijverheid) voorziet ALIMENTO VOOR DE VOEDINGSINDUSTRIE (sectorale diensten voor voedingsbedrijven, hun werknemers, bakkers en onderwijs) in een tegemoetkoming in de inschrijvingskosten van 140 Euro per dag per persoon (max. 3 personen van hetzelfde bedrijf).

Taal

Multiple

Organisator

Flanders' FOOD, Agoria, EHEDG
Ik schrijf me in!

Programma

08:45

Onthaal

09:25

Verwelkoming

door Stijn Pauwels van Agoria en Timothy Lefeber van Flanders’ FOOD

09:30

How the requirements of the food industry are reflected in the EHEDG product portfolio, and how they are incorporated in Tetra Pak’s market offering

door President EHEDG Ludvig Josefsberg & Bengt Eliasson

10:00

Doet uw procesapparatuur wat het moet?

De voedingsindustrie past heel wat processen toe die afdoding van pathogenen moet garanderen. Maar hoe zeker bent u dat deze processen in de praktijk de vooropgestelde afdoding van pathogenen realiseren? Vaak berust een validatie van deze processen op theoretische inactivatiewaarden uit de literatuur, maar de realiteit wijkt vaak heel erg af van deze theoretische waarden. Een methodiek om procesapparatuur te valideren dringt zich aldus op.

door Frank Devlieghere (Universiteit Gent)

10:30

Pauze met begeleide beursgang

11:30

Hygienic design: a strategy towards sustainability

Hygienic design can positively contribute to the reduction of the environmental impact of cleaning and disinfection of food processing equipment. Still, the main objective behind hygienic design is to reduce/eliminate the risk of equipment becoming a source of product contamination. But this will lead to economic and environmental benefits, since an easy cleanable equipment will need less water, energy and cleaning /disinfection chemicals to reach the required hygiene level. The EU funded project "Ecodhybat" demonstrated the environmental benefits of hygienic design.

door Rafael Soro Martorell (Ainia)

12:00

Cleaning-in-place op een duurzame manier uitvoeren door middel van sensoren

Omdat grondstof- en energiekosten stijgen, is het gebruik van assets binnen de voedings- & drankenindustrie nog belangrijker geworden. Veel voedselverwerkers werken nog met Clean-In-Place-systemen met weinig automatisering, en vertrouwen op een proces dat gebaseerd is op timing en handmatige verificatie. In-line-instrumentatie levert real-time-bewaking en -regeling op die helpt bij het verminderen van de reinigingstijd, en de benodigde hoeveelheid energie en reinigingsmiddelen. Ze laat ook toe om de voedselveiligheid en de traceerbaarheid maximaal te houden.

door Wouter Vandevyver (Endress+Hauser)

12:30

Lunch

13:30

Roadmap Food Safety Flanders’ FOOD

door Timothy Lefeber

14:00

De invloed van voedselveiligheidscultuur op de bewaking van hygiëne

Hygiëne in voedingsbedrijven is ontzettend belangrijk. Naast de aanwezigheid van technische middelen (vb. geschikte infrastructuur, reiniging & ontsmettingsmiddelen) en de organisatie ervan (vb. organisatie van technisch onderhoud) is ook de menselijke dimensie belangrijk. Een positieve voedselveiligheidscultuur gebaseerd op leiderschap, communicatie, middelen, risicobewustzijn en commitment heeft als doel om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen en mensen in een organisatie 100% te omkaderen om hygiëne ter harte te nemen.

door Liesbeth Jacxsens (Universiteit Gent)

14:30

Pauze met begeleide beursgang

15:30

Integrating Hygienic Design into the GFSI system

Hygienic design is an essential element of a food safety management system, but up to now it wasn’t really integrated into the family of GFSI recognized certification standards. With the support of many EHEDG and 3A representatives, a GFSI working group developed new Benchmarking Requirements in 2020: JI for equipment manufacturers and JII for food and feed manufacturers. Still, GFSI recognized certifications do not yet include JI/JII. The presentation will discuss where we are, how we got there, what still needs to be done and how the hygienic design community – EHEDG and 3A – are working towards a full and effective integration of hygienic design into the GFSI system.

door Peter Overbosch

16:00

Hygiëne op de productievloer: de Farm to Fork strategie stelt de keten voor nieuwe uitdagingen

Via de Farm to Fork strategie wil Europa evolueren naar een gezonder en duurzamer voedingssysteem. De productiebedrijven staan voor de uitdaging om de voedselveiligheid en de daaraan gekoppelde hygiëne te bewaken in een snel evoluerende agrofood context met nieuwe producten, nieuwe productieprocessen, steeds hoger gespecialiseerde controletools en een stijgende vraag naar transparantie en datadeling doorheen de keten. Concreet zal ingegaan worden op de effecten van het gebruik van alternatieve eiwitbronnen, dierenwelzijn, de reductie van pesticiden en antimicrobiële middelen, de valorisatie van reststromen, het gebruik van water en het perspectief ‘voeding en gezondheid’. Via praktijkvoorbeelden zal geïllustreerd worden hoe in het kader van de beheersing van pathogenen in de voedselketen elke schakel zijn verantwoordelijkheid heeft. Praktische tips omtrent persisterende omgevingscontaminatie en hoe deze aan te pakken zullen meegegeven worden.

door Lieve Herman (ILVO)

16:30

Receptie