De Vlaamse voedingsindustrie investeert om plantaardige eiwitten nog meer op het dagelijks menu te krijgen

De bewuste burger past zijn consumptiegedrag aan om een impact te genereren in verschillende domeinen zoals duurzaamheid, gezondheid, smaak, authenticiteit en dierenwelzijn. Deze consument vraagt meer alternatieve plantaardige proteïnen op het menu die bovendien bijdragen tot een evenwichtige maaltijd.

Om deze eiwittransitie in Vlaanderen te versnellen, investeert Vlaams minister van Innovatie en Landbouw Hilde Crevits via Flanders’ FOOD in de Food Pilot bij ILVO. De totale kostprijs bedraagt 520.000 euro. Daarvan is 208.000 euro afkomstig van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en  104.000 euro van agentschap innoveren & ondernemen (VLAIO).

Hilde Crevits, Vlaams Minister van Innovatie en Landbouw: “Met Flanders’ FOOD bouwen we samen met vele partners aan de voeding van morgen. De consument heeft zelf meer aandacht voor duurzaamheid, gezondheid, smaak, authenticiteit en dierenwelzijn en vraagt dat ook van onze bedrijven. We willen via dit initiatief bedrijven dan ook de kans geven om producten met plantaardige grondstoffen te ontwikkelen. Soja kan een voorbeeld zijn van een product waar Vlaamse boeren zich in de toekomst meer op kunnen toeleggen.”

Flanders’ FOOD, als speerpuntcluster voor de voedingsindustrie, zorgt ook voor de opstart van onderzoeksprojecten, in samenwerking met bedrijven en onderzoeksinstellingen rond het thema van de eiwittransitie. VLAIO, agentschap innoveren en ondernemen, ondersteunt deze projecten en bedrijven kunnen ook op VLAIO rekenen voor individuele innovaties via de Plant Protein Pilot. 

Jan Vander Stichele, voorzitter raad van bestuur Flanders’ FOOD: “We zijn trots dat we deze nieuwe pilootlijn kunnen bouwen in de Food Pilot te Melle, ze zal het hart vormen van vele innovaties en onderzoek om vanuit eiwitrijke plantaardige grondstoffen nieuwe voedingsproducten te ontwikkelen

Plant Protein Pilot

De Food Pilot zal met steun van EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, en provincie Oost-Vlaanderen uitgebreid worden met een pilootlijn voor het isoleren en concentreren van hoogwaardig eiwit uit diverse plantaardige grondstoffen. Deze pilootlijn opent mogelijkheden om de verschillende processtappen gecontroleerd uit te voeren en vervolgens het proces te optimaliseren. Specifiek zal geïnvesteerd worden in apparatuur voor het dehullen, ontvetten, centrifugeren, decanteren, klaren en opzuiveren van plantaardige eiwitrijke grondstoffen. Door de investering in deze toestellen wordt de hele verwerkingsketen van plantaardige proteïnen gecreëerd. De integratie van deze lijn in het bestaande toestellenpark maakt het mogelijk om de bekomen eiwitconcentraten/-isolaten te verwerken in een brede waaier van eindproducten uit bakkerij-, vlees-, zuivel- en andere sectoren. In het portfolio van de Food Pilot zit sinds kort ook een ‘High Moisture Extruder’. Tot nu toe kon enkel droge extrusie uitgevoerd worden, maar deze uitbreiding biedt de mogelijkheid om ook het vochtig textureren van plantaardige eiwitten tot bijvoorbeeld vleesanalogen mee te exploreren.

Joris Relaes, administrateur-generaal ILVO: “Met deze investeringen wil ILVO zijn onderzoeksvisie over eiwitdiversificatie kracht bij zetten, namelijk om diverse eiwitten in nutritioneel evenwichtige en lekkere voeding te introduceren en hierbij de volledige agrovoedingssector te ondersteunen met onderzoek van veld tot vork.” 

Onderzoeksproject TEXPROSOY:

Door de toenemende interesse in het gebruik van plantaardige eiwitten in de voedingsindustrie wordt het belangrijk kennis op te bouwen over het gedrag van deze proteïnen tijdens verschillende processingstappen om verdere exploitatie mogelijk te maken. Daarom sloegen ILVO en het Labo Levensmiddelenchemie- en Biochemie van de KU Leuven samen met Flanders’ FOOD de handen in elkaar om via het strategisch onderzoeksproject TexProSoy, de basiskennis te vergroten door een grondige studie uit te voeren op de impact van verschillende processingstappen (extractie, drogen, High Moisture Extrusion) op proteïnen van Vlaamse soja. Dit project bouwt verder op de succesvolle resultaten van het voorgaande landbouwtraject Soy2Grow dat ILVO uitvoerde naar de mogelijkheden van de teelt van soja in Vlaanderen. Het project TexProSoy kan rekenen op de steun van een klankbord uit de industrie, waarin momenteel 11 bedrijven zetelen om ervoor te zorgen dat de projectresultaten een directe waarde hebben voor de industriële stakeholders. Dit project zal gebruik maken van de nieuwe pilootlijn ‘Plant Protein Pilot’, de stakeholders zullen tijdens de loop van dit project dan ook uitgebreid kennis maken met deze nieuwe mogelijkheden. De onderzoekers nodigden vandaag de stakeholders uit voor de officiële kick off van dit project in de Food Pilot.

Arno Wouters, Wetenschappelijk coördinator TexProSoy KU Leuven: “Aan het Laboratorium voor Levensmiddelenchemie en –biochemie van de KU Leuven (J. Delcour, C. Courtin, A. Wouters en K. Brijs) zetten we sterk in op strategisch basisonderzoek rond proteïnen in het algemeen en plantaardige proteïnen in het bijzonder. Het opbouwen van fundamentele kennis rond de structuur en functionaliteit van proteïnen en de impact van procesomstandigheden op hun eigenschappen zal als basis dienen voor onderzoek naar nieuwe toepassingen.

Contactpersonen:

ILVO: Geert Van Royen – geert.vanroyen@ilvo.vlaanderen.be +32 499 86 51 92

Bart Van Droogenbroeck - bart.vandroogenbroeck@ilvo.vlaanderen.be +32 492 15 44 42

KU Leuven: Arno Wouters – arno.wouters@kuleuven.be +32 497 20 26 78

Kristof Brijs – kristof.brijs@kuleuven.be +32 475 96 12 60

Kabinet Vlaams Minisiter Hilde Crevits

Arne De Brabandere, Woordvoerder Vlaams minister van Economie,

Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw +32 496 02 98 89

Met steun van:

ILVO
Food Pilot logo
KU Leuven