Goede afspraken maken goede vrienden

Kleine mensjes in een netwerk

Deze bekende volkswijsheid vertelt dat duidelijke afspraken tussen partijen frustraties en ruzies voorkomen. Klopt! Een goede samenwerking is vaak het resultaat van goede afspraken vooraf. Ook de onderzoekers van de ledenbedrijven en de onderzoeksgroepen, die samen projecten uitvoeren bij Flanders’ FOOD, moeten ook afspraken maken over hun samenwerking. VLAIO bracht speciaal voor kmo’s een nieuwe editie van het patentenboekje uit waarin deze moeilijke materie helder is toegelicht.

Wanneer bedrijven een samenwerkingsproject willen opstarten bij Flanders’ FOOD wordt er al van bij het prille idee over afspraken maken gesproken en dat gaat zo maar door tot soms een jaar na het projecteinde. De samenwerkende bedrijven en onderzoeksgroepen zijn nu eenmaal verplicht om zich aan welbepaalde spelregels te houden.

Al deze afspraken worden vertaald in een moeizaam leesbaar juridisch jargon en in steen gebeiteld in allerlei waterdichte contracten.

Dit is noodzakelijk en je mag het niet bekijken als negatief.

Het moet immers de onderzoekers het vertrouwen geven om in alle openheid te kunnen kennis delen, doorbraken te forceren en innovaties te realiseren.

Algemene voorwaarden, term sheet, projectspecifieke voorwaarden, samenwerkingsovereenkomsten, onderaannemingscontracten, etc. iets van het bos door de bomen?

Ook om tot een akkoord te komen tussen partners zijn er vaak eindeloze meetings met de juridische diensten de revenu gepasseerd. In deze meetings bleven de juristen maar doordrammen over de punten en komma’s juist die moesten juist staan. Dit is nodig maar het mag de samenwerking wel niet verlammen. Want toen we over het prille idee spraken waren we niet over de punten en komma’s aan het dagdromen. Toch? En dat gevoel moet toch altijd primeren.

Voor een R&D manager, die graag zijn onderzoek wil doen, is zo’n meeting vaak een minder leuke taak of vergeet hij/zij er voldoende aandacht aan te besteden. Met nog langere discussies tot gevolg. Opnieuw hij/zij was trouwens deze uitdaging aangegaan met het idee om te kunnen innoveren en had zijn/haar management ervan overtuigd om resources vrij te maken.

Maar eigenlijk zou hij/zij niet vies mogen zijn van deze materie, want hij/zij heeft de teugels in handen om snel en eenvoudig tot een akkoord te komen. Door in de projectgenese de nodige aandacht te besteden aan de afspraken en de IP-verdeling vanuit een zuiver inhoudelijke point of view en zonder veel moeilijke woorden te gebruiken, kan hij/zij heel het proces van een samenwerkingsovereenkomst versnellen en faciliteren. Met andere woorden als de onderzoekers het onder elkaar eens zijn en alles goed doorpraten in alle transparantie, dan hebben de juristen geen reden meer om moeilijk te doen over de punten en komma’s van een contract.

Bij Flanders’ FOOD trachten we bij elke projectgenese de projectconsortia er op te wijzen dat ook in deze schrijffase afspraken maken van cruciaal belang is voor een succesvolle samenwerking. We staan consortia bij met raad en daad. We voorzien templates van allerlei samenwerkingsovereenkomsten. We verzamelen als objectieve partij ook de opmerkingen van elke partij op het contractvoorstel. Zodat goede afspraken goede samenwerkingen maken.

Wie meer wil weten over hoe je afspraken maakt bij samenwerkingen, moet zeker hoofdstuk 5 van het patentenboekje van VLAIO doornemen. In dit hoofdstuk wordt met hand en tand uitgelegd hoe je de samenwerking moet aangaan.

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/groei-innovatie/intellectuele-eigendom/ons-patentboekje