Eiwittransitie Projectcall

De voorspellingen tonen aan dat de wereldbevolking toeneemt. In 2050 zullen we met bijna 10 miljard op onze aardbol rondlopen. Aangezien al deze monden gevoed moeten worden, zal de vraag naar voedsel en meer specifiek naar eiwitten toenemen. Een eiwittransitie naar meer duurzame dierlijke én plantaardige eiwitten is dus noodzakelijk. Daarom zijn we bij Flanders' FOOD op zoek naar projectideeën in het kader van de eiwittransitie die kunnen resulteren in relevante kennisopbouw, ontwikkelingen en concrete toepassingen om een antwoord op dit vraagstuk te bieden.

Projectidee indienen

Ontdek meer over wat we bij Flanders' FOOD verstaan onder de eiwittransitie in deze video-presentatie: 

Accepteer marketing-cookies om deze content weer te geven.

Cookie-instellingen

HOE UW PROJECTIDEE INDIENEN? 

Vanaf 11 juni kan u uw idee hier via een online-invulformulier inzenden.   

WAT GEBEURT ER NA INDIENING? 

Flanders’ FOOD leest met de grootste aandacht elk ingezonden projectidee en bekijkt of het past binnen het thema van de eiwittransitie en wat de mogelijke subsidiekanalen zijn. Hoe dan ook brengen wij u op de hoogte over het verdere verloop en komen we (indien van toepassing) met een voorstel voor een projectuitwerking. U krijgt vervolgens 2 weken de tijd om het projectvoorstel te bekijken en akkoord te geven voor verdere uitwerking. Wanneer het project klaar is, wordt het ingediend en in principe kan vanaf dan onder eigen risico gestart worden met de uitvoering.

Belangrijk om mee te geven is dat we alle informatie die wij omtrent uw inzending ontvangen uiteraard confidentieel behandelen. In elke stap die ondernomen wordt, zal u als inzender van het projectidee betrokken worden. Mocht er noodzaak zijn naar het zoeken van relevante partners, zal dit ook steeds in overleg gebeuren.