Nieuws

 • Zoals jullie intussen misschien wel gemerkt hebben, is onze website in een nieuw jasje gestoken, met een aantal verbeteringen en nieuwe features. Daarmee gepaard gaat ook de herlancering van onze voormalige FoodGate Science & Technology Watch (STW) Nieuwsbrief. Onze nieuwe nieuwsbrief luistert naar de naam ‘Flanders’ FOOD Radar’.
  18/04/2014
 • 27/02/2014
 • 05/02/2014
 • De Vlaamse regering heeft, op initiatief van viceminister-president Ingrid Lieten, de goedkeuring gegeven aan de financiële ondersteuning van Flanders’ FOOD 3.0. Flanders’ FOOD ondersteunt en faciliteert de uitbouw van een competitieve, innovatieve en duurzame agro-foodindustrie in Vlaanderen. Een nieuwe focus ligt op de maatschappelijke uitdagingen zoals voedselverlies, voeding voor doelgroepen,...
  28/01/2014
 • 22/01/2014
 • 19/12/2013
 • De Food Pilot bestaat 2 jaar. In 2009 sloegen Flanders’ FOOD en ILVO de handen in elkaar met de oprichting van de Food Pilot als resultaat. IWT steunde dit project, wat een sterke uitbreiding van het toestellenpark mogelijk maakte. In 2011 werd de Food Pilot officieel gelanceerd en werden de eerste bedrijven verwelkomd voor het uitvoeren van piloottesten. Ondertussen draait de Food Pilot op volle kracht. In het afgelopen jaar werden in totaal 220 testen uitgevoerd voor 65 unieke bedrijven. Sommige bedrijven kwamen tot 5 maal terug om testen uit te voeren. 46% van de bedrijven zijn KMO’s, de andere grote ondernemingen. De bedrijven komen uit de sectoren zuivel (26%), vlees (8%), bakkerijgrondstoffen (9%), ingrediëntenleveranciers (25%), vissector (5%), fruitsappen sector (6%) en overige.
  06/12/2013
 • 26/11/2013
 • Het Agentschap Ondernemen heeft, in het kader van het Nieuw Industrieel Beleid, op 30 oktober 2013 een nieuwe projectoproep ‘Roadmaps voor economische uitdagingen’ gelanceerd. De Vlaamse overheid zal projecten steunen die het vermarktingspotentieel van een industriële vernieuwing onderzoeken en vastleggen in een roadmap. Een dergelijke roadmap vormt de sleutel tot succesvolle commerciële vermarkting met internationaal perspectief.
  12/11/2013
 • en neem deel aan het Flanders’ FOOD project Palm-O-Free, nu de Hoge Gezondheidsraad (HGR) het advies heeft uitgebracht de inname van de zogenaamde “atherogene” verzadigde vetzuren (ath-VVZ) te beperken. In ons voedingspatroon zijn boter, room en palmolie de belangrijke toeleveranciers van deze vetzuren. State-of-the-art-wetenschap biedt echter mogelijke alternatieven.
  19/09/2013
 • 04/07/2013
 • Verfrissend SAP uit verfrissend proces: de SPIRAALFILTER pers wekt veel belangstelling.
  02/07/2013
 • Maar liefst 224.000 Belgische gezinnen doen jaarlijks beroep op voedselhulp, en dat terwijl er per Vlaming jaarlijks 314 tot 372 kilogram nog perfect eetbaar voedsel wordt weggegooid. Gelukkig worden er meer en meer acties ondernomen om deze voedseloverschotten een sociale bestemming te geven en zo te zorgen voor een betere afstemming tussen de voedseloverschotten en de vraag naar voedselhulp.
  21/05/2013
 • De Vlaamse industrie creëert bijna 40% van de Vlaamse welvaart. Samen met het Agentschap Ondernemen, ontwikkelen de projectpartners een traject om de Vlaamse voedingsindustrie te transformeren naar Food Factories of the Future. Er wordt gefocust op 3 technologische transformaties: de omvorming van het productieapparaat naar World Class Production, de ontwikkeling van Digital Factories en het slim en wendbaar maken van het productiesysteem (Smart Production). De Vlaamse voedingsindustrie wordt gesensibiliseerd, gemotiveerd en ondersteund om nieuwe technologie te incorporeren in het productiesysteem.
  07/05/2013
 • Het FOODINOFRA project, gesteund door het Agentschap Ondernemen, werd in september 2012 opgericht en heeft als doel de product- en procesinnovatie in de voedingsindustrie te stimuleren. Flanders’ FOOD, ILVO en Fevia Vlaanderen slaan hierbij de handen in elkaar. Zij brengen de pilootinfrastructuur en labo-infrastructuur die beschikbaar is in de Food Pilot, in andere kennisinstellingen en in bedrijven (zowel productiebedrijven als machinebouwers) in kaart. Op die manier creëert FOODINOFRA een open innovatie infrastructuur voor piloottesten.
  05/03/2013
 • ERA-net SUSFOOD voorziet 2 projectoproepen in het kader van duurzame productie in 2013 en 2014. In een eerste fase wordt een warme oproep gelanceerd aan alle bedrijven en kennisinstellingen om hun projecten inzake duurzame voedselproductie op te lijsten. Dit moet de zoektocht naar nog ontbrekende kennis en partnermatching vergemakkelijken.
  11/10/2012
 • De Vlaamse Regering beslist tot ondersteuning van de tweede biënnale van de huidige overeenkomst met de competentiepool Flanders' FOOD tot 31 december 2013 voor de basiswerking en de uitvoering van projecten die goedgekeurd werden tijdens de eerste biënnale; en tot ten laatste 31 december 2014 voor de uitvoering van de projecten die goedgekeurd werden voor de tweede biënnale. Ze legt bijkomend 2,64 miljoen euro vast voor de ondersteuning van de basiswerking van de lichte structuur in de tweede biënnale en de projecten goedgekeurd voor de tweede biënnale. De bevoegde minister ondertekent het addendum bij de steunovereenkomst.
  23/07/2012
 • 16/02/2012
 • De Food Pilot, gehuisvest op de terreinen van ILVO T&V te Melle, is een semi-industriele pilootfabriek die de innovatie in de Vlaamse Agro-Food industrie moet ondersteunen en versnellen.
  03/11/2011
 • Op vrijdag 14 oktober werd de vernieuwde pilootfabriek van ILVO-Technologie & Voeding en Flanders’ FOOD geopend. De Food Pilot moet de innovatie en optimalisatie binnen de Vlaamse agrovoedingsindustrie stimuleren. Binnen de voedingsindustrie alleen al bedienen 3.800 ondernemingen maar liefst 6 miljoen consumenten. De voedingsindustrie is dus ongetwijfeld een van de hoofdrolspelers in het Vlaams economisch en maatschappelijk landschap.
  28/10/2011