Nieuws

 • Maar liefst 224.000 Belgische gezinnen doen jaarlijks beroep op voedselhulp, en dat terwijl er per Vlaming jaarlijks 314 tot 372 kilogram nog perfect eetbaar voedsel wordt weggegooid. Gelukkig worden er meer en meer acties ondernomen om deze voedseloverschotten een sociale bestemming te geven en zo te zorgen voor een betere afstemming tussen de voedseloverschotten en de vraag naar voedselhulp.
  21/05/2013
 • De Vlaamse industrie creëert bijna 40% van de Vlaamse welvaart. Samen met het Agentschap Ondernemen, ontwikkelen de projectpartners een traject om de Vlaamse voedingsindustrie te transformeren naar Food Factories of the Future. Er wordt gefocust op 3 technologische transformaties: de omvorming van het productieapparaat naar World Class Production, de ontwikkeling van Digital Factories en het slim en wendbaar maken van het productiesysteem (Smart Production). De Vlaamse voedingsindustrie wordt gesensibiliseerd, gemotiveerd en ondersteund om nieuwe technologie te incorporeren in het productiesysteem.
  07/05/2013
 • Het FOODINOFRA project, gesteund door het Agentschap Ondernemen, werd in september 2012 opgericht en heeft als doel de product- en procesinnovatie in de voedingsindustrie te stimuleren. Flanders’ FOOD, ILVO en Fevia Vlaanderen slaan hierbij de handen in elkaar. Zij brengen de pilootinfrastructuur en labo-infrastructuur die beschikbaar is in de Food Pilot, in andere kennisinstellingen en in bedrijven (zowel productiebedrijven als machinebouwers) in kaart. Op die manier creëert FOODINOFRA een open innovatie infrastructuur voor piloottesten.
  05/03/2013
 • ERA-net SUSFOOD voorziet 2 projectoproepen in het kader van duurzame productie in 2013 en 2014. In een eerste fase wordt een warme oproep gelanceerd aan alle bedrijven en kennisinstellingen om hun projecten inzake duurzame voedselproductie op te lijsten. Dit moet de zoektocht naar nog ontbrekende kennis en partnermatching vergemakkelijken.
  11/10/2012
 • De Vlaamse Regering beslist tot ondersteuning van de tweede biënnale van de huidige overeenkomst met de competentiepool Flanders' FOOD tot 31 december 2013 voor de basiswerking en de uitvoering van projecten die goedgekeurd werden tijdens de eerste biënnale; en tot ten laatste 31 december 2014 voor de uitvoering van de projecten die goedgekeurd werden voor de tweede biënnale. Ze legt bijkomend 2,64 miljoen euro vast voor de ondersteuning van de basiswerking van de lichte structuur in de tweede biënnale en de projecten goedgekeurd voor de tweede biënnale. De bevoegde minister ondertekent het addendum bij de steunovereenkomst.
  23/07/2012
 • 16/02/2012
 • De Food Pilot, gehuisvest op de terreinen van ILVO T&V te Melle, is een semi-industriele pilootfabriek die de innovatie in de Vlaamse Agro-Food industrie moet ondersteunen en versnellen.
  03/11/2011
 • Op vrijdag 14 oktober werd de vernieuwde pilootfabriek van ILVO-Technologie & Voeding en Flanders’ FOOD geopend. De Food Pilot moet de innovatie en optimalisatie binnen de Vlaamse agrovoedingsindustrie stimuleren. Binnen de voedingsindustrie alleen al bedienen 3.800 ondernemingen maar liefst 6 miljoen consumenten. De voedingsindustrie is dus ongetwijfeld een van de hoofdrolspelers in het Vlaams economisch en maatschappelijk landschap.
  28/10/2011
 • Een groep van 9 Europese Agrovoedingsclusters, waaronder Flanders’ FOOD, hebben de European Food Alliance opgericht. Het gezamenlijk doel van dit initiatief is bedrijven uit de agrovoedingsketen de beste service en netwerkrelaties te bieden vanuit heel Europa om versneld tot innovatie en groei te kunnen komen.
  18/10/2011
 • Flanders’ FOOD pompt 3 miljoen euro in de toepassing van topinnovaties ontwikkeld aan de Vlaamse onderzoeksinstellingen Imec, K.U.Leuven, VUB en IBBT. Hiervoor krijgt het financiële steun van het IWT. 70 Voedingsbedrijven en technologiebedrijven willen deze beloftevolle sensoren mee opvolgen voor gebruik. Het uiteindelijke doel is de voedselveiligheid en voedselkwaliteit nog beter te garanderen en de procesefficiëntie te verhogen.
  06/05/2011
 • 26/10/2010