Projecten

CIRCOPACK

Veilige en performante voedselverpakkingen binnen circulaire economie

De algemene doelstelling van CIRCOPACK is de ontwikkeling van een scan voor bedrijven om meer doordachte keuzes te maken rond duurzaam materialenbeheer voor voedselverpakkingen.

CIRCOPACK wordt uitgevoerd door Pack4Food en Flanders' FOOD in samenwerking met diverse onderzoekspartners binnen Universiteit Gent en Universiteit Hasselt.

VOOR WIE EN WAAROM?

Het project richt zich tot 1. producenten van voedselverpakkingsmateriaal met focus op kunststof en karton, 2. voedingsproducenten en 3. sorteerbedrijven en afvalverwerkers.

Bedrijven in de agrovoedselketen worden regelmatig geconfronteerd met vragen rond duurzaamheid en voedselveiligheid van hun verpakte levensmiddelen en momenteel zijn er weinig tot geen specifieke studies voorhanden, die de volledige keten (grondstof, gebruik, end-of-life) mee in rekening brengen.

CONCRETE DOELEN

Bedrijven in staat stellen een wetenschappelijk gefundeerde beslissing te nemen m.b.t. type grondstof voor het verpakken van levensmiddelen (karton, kunststof uit fossiele, gerecycleerde of biogebaseerde grondstoffen) rekening houdend met de duurzaamheid en houdbaarheid van het levensmiddel in de specifieke verpakking voor het beoogde toepassing;

Bedrijven kennis geven omtrent de performantie van mechanische en chemische recyclagetechnieken en evalueren in hoeverre deze gerecycleerde materialen geschikt zijn voor het verpakken van levensmiddelen (kwaliteit, veiligheid, milieu-impact);

Evalueren van de milieu-impact van biogebaseerde materialen over de volledige verpakkingsketen inclusief afvalverwerking.

VERWACHTE RESULTATEN EN IMPACT

De deelnemende bedrijven zullen toegang hebben tot een scan (geïntegreerd in de Pack4Ecodesign tool), die op een wetenschappelijk onderbouwde manier helpt beslissingen te nemen omtrent de duurzaamheid van een (vernieuwd) verpakkingsconcept en de impact op de houdbaarheid van het levensmiddel. Hierdoor zullen bedrijven een gerichtere keuze kunnen maken van hun verpakkingsconcept. Daarnaast moet de scan bedrijven in staat stellen wetenschappelijk onderbouwde argumentatie te leveren aan hun klanten omtrent de gemaakte verpakkingskeuzes. CIRCOPACK zal leiden tot een nauwere samenwerking tussen producenten van verpakkingen, gebruikers van verpakkingen (voedingsproducenten) en verwerkers van het verpakkingsafval wat op termijn zal resulteren in efficiëntere verpakkingsinnovaties, waarbij gestreefd wordt naar maximale duurzaamheid van combinatie levensmiddel-verpakking en waarbij van bij de ontwikkeling van het verpakkingsconcept de uiteindelijke recyclageopties meegenomen worden (design for recycling).

Gedetailleerde info