Projecten

DIGITRACK

Versnellen van de digitale maturiteit van Vlaamse voedingsbedrijven

SITUERINGDe meeste voedingsbedrijven, en zekere ook de minder grote bedrijven, kunnen wel wat steun gebruiken om in deze zeer snel evoluerende omgeving enerzijds een zicht te krijgen op hun eigen 'digitale' maturiteit', hun belangrijkste noden op digitaal vlak, en anderzijds het gigantische aanbod aan digitale mogelijkheden en aanbieders.  Hierdoor is het voor bedrijven uitermate moeilijk om duidelijke doelstellingen te formuleren en de juiste keuzes te maken.  Vaak, en zeker bij de minder grote bedrijven, is er geen eigen 'IT' afdeling of zijn er mensen met voldoende expertise om door de digitale bomen het bos te zien.  Dit bleek ook uit een aantal andere studies: vele bedrijven benadrukken de grote behoefte aan een (niet-commerciele) onafhankelijke ondersteuning en een kwalitatieve begeleiding in het zetten van stappen in de digitale transformatie.


ALGEMEEN DOEL

Het algemeen doel van DigiTrack is om de Vlaamse voedingsbedrijven te ondersteunen bij het uitwerken van een digitaliseringsstrategie.  Hierdoor worden ze op termijn een bedrijf dat veel sterker gewapend is voor de toekomst, waardoor competitiviteit en groei behouden blijft.

 

CONCRETE DOELEN

In het project Digitrack worden de volgende doelstellingen geformuleerd:

1.  Het ontwikkelen van een 'gestructureerde scan' om voedingsbedrijven in staat te stellen hun huidige aanpak en behoeften op vlak van digitalisering in kaart te brengen, en om hen te helpen bij het maken van de juiste keuzes.  Waar staat mijn bedrijf vandaag ?  Welke digitaliseringstrajecten bieden voor mij de beste perspectieven?  Welke expertise mis ik en aan welke snelheid kan mijn organisatie een dergelijk traject absorberen ?

2. Het ontwikkelen van een 'taal' of 'terminologie', zo je wil, die voor zowel de aanbieders als de bedrijven verstaanbaar is.  Op die manier kunnen de technologieaanbieders en consultants hun aanbod beter afstemmen op de behoeften van de voedingssector.

3. Het opstellen van een template voor een strategisch stappenplan om de digitalisering te implementeren.  Zo kunnen de voedingsbedrijven samen met de aanbieders hun transformatieproject concretiseren en het risico beperken dat er essentiële stappen worden overgeslaan.

4. In de onderzoeksfase zullen een aantal cases worden uitgewerkt om nadien de kennis hierover te verspreiden.

5. Tijdens dit project willen we een lerend netwerk uitbouwen, dat we de 'Digidenkers' zullen dopen.  We stelden tijdens bevragingen een behoefte bij bedrijven vast om te leren van elkaar door contacten en het uitwisselen van ervaringen.  Aan deze behoefte willen we tegemoet komen door met mensen uit bedrijven, met interesse in digitalisatie, enkele keren per jaar samen te komen om kennis op te bouwen door van elkaar en van technologie aanbieders te leren, en dit in een gezellige setting en buiten de muren van het bedrijf.  

 

 

Interesse ?

Wil je dit project vanop de eerste rij volgen en het onderzoek mee richting te geven ?

Je kan toetreden tot de begeleidingscommissie als je lid bent van Flanders' FOOD en/of Agoria/Sirris, ten minste gedurende de looptijd van het project.  Aan de deelname is geen kost verbonden.

Wil je deelnemen aan het lerend netwerk 'De Digidenkers' ? Laat het ons weten.