FLANDERS' FOOD RADAR

  • Flanders’ FOOD werkt als associated partner mee aan SUSFOOD2 een ERA-Net (Europese samenwerking) die focust op de productie van duurzame voeding en het verder verduurzamen van de agrovoedingsketen. In het kader van SUSFOOD2 ondersteunen wij het Agentschap Innoveren & Ondernemen bij het initiëren en opzetten van nieuwe bedrijfsprojecten. Via deze ERA-Net willen wij de internationale samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen stimuleren.
    28/03/2017
  • Kromme komkommers en misvormde appels. Hoeveel zijn er? Wie koopt ze? Wie maakt er iets lekkers mee? En hoeveel gaat er uiteindelijk verloren als voedsel voor humane consumptie? M.a.w. wat is het onontgonnen potentieel?
    27/03/2017