FLANDERS'FOOD RADAR

  • Hoe kunnen we voedselverliezen reduceren, nevenstromen optimaal valoriseren en het gebruik van meer duurzame grondstoffen maximaliseren? Hoe begin je er als bedrijf aan? Gelukkig sta je er niet alleen voor. Flanders’ FOOD wil, tezamen met de belangrijke stakeholders, kennisinstellingen en de bedrijven van de agro-foodindustrie in Vlaanderen, werken aan een meer duurzame toekomst.
    14/04/2014