FLANDERS' FOOD RADAR

  • Er wordt veel geschreven en gedaan rond de vergrijzing van de maatschappij, en ook de rol die voeding daarin speelt. Probleem is dat daarbij het begrip ‘ouderen’ weinig gespecifieerd is, en verschillende problematieken door elkaar worden gehaald. Wij hebben enkele bomen uit het bos gehaald en een onderverdeling gemaakt tussen verschillende groepen ouderen.
    25/03/2015
  • Leuconostoc gelidum subsp. gascicomitatum is een melkzuurbacterie die snel en onverwacht bederf veroorzaakt in onze koel-bewaarde verpakte levensmiddelen.
    24/03/2015