FLANDERS' FOOD RADAR

  • De Belgische zuivelproductie is sterk gegroeid in 2015. De productie van zowel consumptiemelk als de productie van houdbare en beter verhandelbare melkproducten zoals boter, melkpoeder, kaas en consumptie-ijs zijn gestegen.
    24/08/2016
  • Cadmium willen we echt niet in onze voeding hebben. Deze terechte bezorgdheid heeft aanleiding gegeven tot het opleggen van strenge concentratienormen voor cadmium in groenten. Er gaan zelfs stemmen op om deze normen in enkele gewassen verder te verlagen. Het afgelopen Flanders’ FOOD project FOODCAD dook in deze materie en zocht een pragmatische oplossing.
    24/08/2016
  • Dat onze vetinname een impact heeft op onze gezondheid, zowel in termen van kwaliteit als kwantiteit, is een feit. Deze kennis heeft vorm gekregen in gezondheidsaanbevelingen over de hele wereld. Yes we can! Herformulatie van producten, zoals margarine, kunnen wel degelijk het verschil maken voor de consument.
    24/08/2016