FLANDERS' FOOD RADAR

  • Flanders’ FOOD (www.flandersfood.com) is een uniek, strategie-gedreven innovatieplatform dat door vooruitstrevend onderzoek en verspreiding van kennis bijdraagt tot een meer competitieve, innovatieve en duurzame agrovoedingsindustrie. Flanders’ FOOD versterkt de innovatieslagkracht van de bedrijven door hun wetenschappelijke en technologische kennis te vergroten en op die manier bij te dragen aan een succesvolle ontplooiing, een blijvende economische groei en een versterking van de competitiviteit.
    02/12/2016