Activiteiten

Studiereeks Micro-Organismen: Part 1 - The Good & The Ugly

In mei 2017 organiseert Flanders’ FOOD een driedaagse studiereeks rond micro-organismen: ‘The Good, the Bad & the Ugly’. In Part 1: ‘The Good & The Ugly’, kom je alles te weten over de manieren waarop micro-organismen kunnen worden ingezet om voeding lekkerder, nutritioneel rijker en veiliger te maken (‘The Good’). Daarnaast zal dieper ingegaan worden op de wisselwerking tussen gezondheid, voeding, en onze darmmicrobiota (‘The Ugly’).

WAT?

The Good

Rot'n-Roll all the way! Het hoe, wat en waarom van fermenteren voor u uit de doeken gedaan! 

U kan er niet onderuit, fermenteren is hip en een ware hype op dit moment. Deze techniek kent zijn oorsprong echter al eeuwen geleden, toen koelkasten nog niet bestonden en men gebruik moest maken van andere methodes om producten langer houdbaar te maken. Maar houdbaarheid is niet het enige voordeel dat fermentatie te bieden heeft. Positieve effecten op vlak van smaak en nutritionele samenstelling maken van fermentatie een aantrekkelijke technologie waar heel wat potentieel te rapen valt voor de voedingsindustrie. De studiedagen rond ‘the good’ bieden u een gevarieerd programma waarbij de wetenschappelijke en praktische stand van zaken en nieuwtjes over fermentaties nader worden toegelicht.

The Ugly

Wat weet u over het zogenaamde ‘vergeten orgaan’, onze darmmicrobiota? En kan voeding een impact uitoefenen op de samenstelling ervan?

De darmmicrobiota - of u misschien beter bekend onder de vroeger veel gebruikte term ‘darmflora’ - bestaat uit meer dan 1014 micro-organismen en speelt een belangrijke rol in tal van fysiologische processen die zich in ons lichaam afspelen. Heden is men zich meer en meer bewust van het belang en de impact van de samenstelling van deze darmmicrobiota op onze gezondheid en hier wordt dan ook heel wat onderzoek naar uitgevoerd. Daarnaast blijkt er ook een verband te zijn tussen de samenstelling van onze darmmicrobiota en het voedsel dat we consumeren. In de studienamiddag ‘The Ugly’ wordt dieper op deze aspecten ingegaan.

WAAR?

De studiedagen zullen plaatsvinden in een inspirerende omgeving waar fermentatie een onmisbare rol speelt, namelijk stadsbrouwerij De Koninck in Antwerpen. Na een boeiende namiddag met lezingen en onder het motto ‘na inspanning volgt ontspanning’, maken we dan ook graag van de gelegenheid gebruik om u een rondgang in de brouwerij aan te bieden waarbij u de geschiedenis en productiegeheimen van het Antwerpse ‘Bolleke’ zelf kan ontdekken. Nadien kan u genieten van een degustatie en receptie. 

Gelieve in het inschrijvingsformulier aan te geven of u wenst deel te nemen aan dit brouwerijbezoek en op welke van de 2 dagen u hieraan wenst deel te nemen. Uiteraard bestaat er ook de mogelijkheid om rechtstreeks bij de netwerkreceptie aan te sluiten na de lezingen. Als u deze laatste optie verkiest, vragen wij u om dit ook zo aan te duiden op het inschrijvingsformulier.

HET PROGRAMMA:

Donderdag 11 mei 2017

Timing

Onderwerp

8.30u - 9.00u

Onthaal & Verwelkoming

9.00u – 10.00u

Belang en impact van microbiële taxonomie op de voedingsindustrie

Peter Vandamme, Laboratorium voor Microbiologie, Vakgroep Biochemie en Microbiologie, Universiteit Gent

Peter vertelt dat de indeling van bacteriën in afgebakende soorten doorheen de geschiedenis van de bacteriële taxonomie een terugkerend onderwerp van controverse is geweest. In de praktijk van de jaren ’90 bleken soorten vrij eenvoudig te herkennen. Anderzijds toonden genetici aan dat het uitwisselen van DNA tussen bacteriën schijnbaar een gewone zaak was. Begin 2000 werden de genomen van grote aantallen bacteriën gesequeneerd en geanalyseerd. Uit dit onderzoek bleek dat er effectief groepen van bacteriën bestaan die een groot aantal genen gemeenschappelijk hebben (het zogenaamde kerngenoom) en die vrij frequent genetische informatie uitwisselen. En blijken deze groepen meestal overeen te komen met bacteriële species zoals die in de jaren ’90 door middel van polyfasisch-taxonomisch onderzoek beschreven werden. De functionaliteit van bacteriesoorten bleek niet beperkt te zijn tot het genetisch repertoire in het kerngenoom, aangezien elke individuele stam naast een set van kerngenen ook een aantal variabel aanwezige genen bevat. Deze variabele genen coderen typisch voor ecologische aanpassingen die individuele stammen toelaten in een specifieke niche te leven. Naar het begrijpen van de functionaliteit van een bacteriecultuur is het daarom niet alleen nodig om te weten tot welke soort een stam behoort, maar ook om een onderscheid te maken tussen verschillende stammen binnen een soort zodat kan afgetoetst worden welke stam-specifieke functionaliteiten aanwezig zijn.

10.00u – 11.00u

Functionele starterculturen van melkzuurbacteriën en azijnzuurbacteriën: van spontane naar gestuurde fermentatieprocessen

Luc De Vuyst, Onderzoeksgroep Industriële Microbiologie en Voedingsbiotechnologie - Vrije Universiteit Brussel

11.00u – 11.30u

Pauze

11.30u – 13.00u

Melkzuur- en azijnzuurbacteriën. Wat zijn de laatste trends op vlak van bacteriële fermentatie aan de hand van drie  voorbeelden

-       Koffie

Florac De Bruyn, Onderzoeksgroep Industriële Microbiologie en Voedingsbiotechnologie - Vrije Universiteit Brussel

-       Zuurdesem

Simon Van Kerrebroeck, Onderzoeksgroep Industriële Microbiologie en Voedingsbiotechnologie - Vrije Universiteit Brussel

-       Gefermenteerde dranken met laag alcoholische gehalte

Jonas De Roos, Onderzoeksgroep Industriële Microbiologie en Voedingsbiotechnologie - Vrije Universiteit Brussel

13.00u – 13.45u

Lunch

13.45u – 14.15u

  Industriële productie van starterculturen

  Spreker te bevestigen

14.15u – 15.15u

Innovatie in fermentatie: selectie van superieure gisten voor de productie van bier, brood, chocolade en bio-ethanol

Kevin Verstrepen, The Verstrepen Lab – KU Leuven

Kevin geeft een overzicht van verschillende state-of-the-art technieken voor de karakterisering en verdere verbetering van industriële gisten; gaande van grootschalige kweekprogramma’s tot CRISPR-Cas genetische modificatie en lab-on-chip toepassingen

15.15u – …

Brouwerijbezoek + receptie


Vrijdag 12 mei 2017 

Timing

Onderwerp

8.30u - 09.30u

Onthaal & Verwelkoming

9.00u – 10.00u

Het belang van omics in industriële fermentaties

Stefan Weckx, Onderzoeksgroep Industriële Microbiologie en Voedingsbiotechnologie - Vrije Universiteit Brussel

10.00u – 11.00u

Coagulase negatieve staphylococcen: gewenst of ongewenst?

Frédéric Leroy, Onderzoeksgroep Industriële Microbiologie en Voedingsbiotechnologie - Vrije Universiteit Brussel

11.00u – 11.30u

Pauze

11.30u – 13.30u

Hoe gefermenteerde voedingsmiddelen een positief effect hebben op onze darmmicrobiota

Sarah Lebeer, Hoofddocent Microbiologie & Biotechnologie – Universiteit Antwerpen

12.30u – 13.15u

Lunch

13.15u – 14.15u

Interactie van voeding met het darmmicrobioom: sleutel tot de menselijke gezondheid

  Tom Van de Wiele, CMET - UGent

14.15u – 15.15u

FODMAPs en fructanen:  hype, bedreiging of opportuniteit?

Christophe Courtin - Joran Verspreet, Laboratorium voor Levensmiddelenchemie en -biochemie – KU Leuven 

Fructanen zijn fructosegebaseerde koolhydraten waaraan tal van gezondheidsbevorderende eigenschappen worden toegeschreven. Fructanconsumptie induceert echter bij bepaalde personen ook gastro‐intestinale neveneffecten. Ze behoren namelijk tot de FODMAPs of “Fermentable, Oligo-, Di-, Monosaccharides And Polyols”. De interesse voor FODMAPs is de laatste jaren sterk gestegen omdat recente studies aantonen dat FODMAP-vrije diëten gastro-intestinale klachten kunnen verlichten bij mensen die lijden aan het prikkelbaredarmsyndroom en aanverwante aandoeningen. Een wetenschappelijke stand van zaken en potentiële implicaties voor de voedingsindustrie worden besproken.

15.15u – 15.45u

Pauze

15.45u – 16.15u

Bedrijfsgetuigenis

Spreker te bevestigen

16.15u - …

Brouwerijbezoek + receptie


Hand-outs

De niet-confidentiële slides zullen voor alle deelnemers beschikbaar gesteld worden enkele dagen voor het event. Op deze manier kunt u deze, indien gewenst, zelf uitprinten. Er zullen bijgevolg geen hand-outs voorzien worden ter plaatse. 

Studenten

(Doctoraat)studenten kunnen deelnemen aan een verlaagd tarief van 75 euro per dag. Wanneer het maximale deelnemersaantal wordt overschreden, zal echter wel voorrang gegeven worden aan deelnemende bedrijven

Regio activiteit: 
België
Organisator: 
Flanders' FOOD

Praktische gegevens

Datum: 
11/05/2017 - 08:30 - 12/05/2017 - 18:00
Locatie: 
Stadsbrouwerij De Koninck
Adres: 
Mechelsesteenweg 291
Postcode: 
2018
Stad: 
Antwerpen
Land: 
België
Organisator: 
Flanders' FOOD

Inschrijving