Voedselveiligheidsmanagement heeft baat bij een voedselveiligheidscultuur in het hele bedrijf

Inleiding: 
Hoe maak je dat het belang van voedselveiligheid doordrongen is in het hele bedrijf? Door een voedselveiligheidscultuur te ontwikkelen. De kritische factoren om een verandering op gang te brengen en te doen slagen werden samengevat in een ‘white paper’. Hoe voedselveiligheidscultuur essentieel deel uitmaakt van een goed lopend autocontrolesysteem, wordt ook op het komende Hygiene For Food seminarie toegelicht.