Valorisatie van groente- en fruitreststromen: opportuniteiten en knelpunten

Inleiding: 
Dit onderzoek kadert in het ILVO-project GeNeSys. GeNeSyS staat voor Gebruik van Nevenstromen als Systeeminnovatie en is een Gecoördineerde Actie tussen de vier afdelingen binnen ILVO. Binnen het GeNeSys-project wordt onderzoek gedaan naar innovatieve technieken om nevenstromen uit de landbouw- en visserijsector maximaal te valoriseren.