Nulmeting voedselverlies in Vlaanderen

Inleiding: 
Op 9 juni 2017 keurde de Vlaamse Regering het 2e voortgangsrapport en nulmonitoring van de Ketenroadmap Voedselverlies goed. In Vlaanderen komt over de hele voedselketen zo’n 3,5 miljoen ton voedselreststromen vrij. Slechts één vierde daarvan of 907.000 ton is eigenlijk voedselverlies. De verliezen die toch optreden worden in Vlaanderen sterk gevaloriseerd.