Insecten eten: hoe krijgen we de consument zover?

Inleiding: 
De consumptie van vlees is de laatste decennia sterk gegroeid en dat maakt de veeteeltsector verantwoordelijk voor een groot deel van de CO2-uitstoot. Bonen, zeewier en insecten zijn waardevolle alternatieve eiwitbronnen. Als het gaat om de consumentenacceptatie van (verwerkte) insecten hebben we in de westerse wereld echter nog een lange weg te gaan. “Mensen willen het niet of walgen er zelfs van”, aldus onderzoeker Muriel Verain. “Het maakt daarbij vrijwel geen verschil of het om hele of verwerkte insecten gaat.”