Alternatieven voor onverdoofde castratie van varkens

Inleiding: 
Onder impuls van de Europese Commissie heeft de varkenssector zich geëngageerd om in 2018 de onverdoofde chirurgische castratie van varkens stop te zetten. Sommige retailers kiezen vandaag de dag resoluut voor het afmesten van intacte beren. Welke alternatieven voor onverdoofde castratie van varkens worden er in België naar voren geschoven? Wat zijn hun voor- en nadelen?

Naar aanleiding van een studiedag publiceerde het ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek) de brochure 'Biggencastratie stoppen in 2018: Hoe ver staan we daarmee?'.

Het Flanders' FOOD project REDBOAR onderzoekt alternatieve productieprocessen voor de reductie van berengeur in vleesproducten met het oog op de integrale valorisatie van berengeurhoudende karkassen. Meer info op http://www.flandersfood.com/projecten/redboar.