Activiteiten

Transformers: leren van Factories of the Future - deel 2: helemaal digitaal?

In het tweede deel van de opleidingsreeks 'Transformers, leren van Factories of the Future' zoomen we in op de transformatie 'Digital Factory'. Alle bedrijven zijn welkom! Deze studiedag is niet enkel voor kandidaten voor een Factory of The Future award.

Programma

Timing

Lezing

09:00

Onthaal & Koffie 

09:30

Welkom en intro

Bart Van Damme – Innovatiemanager Flanders’ FOOD 

09:40

Digital self-assessment : Dinobot of Transformer ?

Met behulp van een digitale tool, of course, maken we een ‘quick-scan’ van waar je als bedrijf staat in het digitaliseringsproces

Philip De Wulf - Yellow Window 

10:00

A digital reality view

Welke mogelijkheden zijn er anno 2019 voor het toepassen van digitale technologie ?  Welke digitale tools zijn beschikbaar doorheen de bedrijfsvoering.   Welke ‘pittfals’  bij digitalisering zijn te vermijden. 

Ulrich Seldeslachts - LSEC 

10:45

Pauze 

11:30

Kwaliteitsmanagement in de 21e eeuw
 

Hoe capteert u bewegingen in kwaliteit? Hoe registreert u activiteiten op de werkvloer? En spreekt u hiervoor de digitale tools aan die vandaag voorhanden zijn? We leggen uit hoe u uw kwaliteitsmanagement naar de 21 ste eeuw kunt brengen.

Sophie Van Oevelen,  Business Development Team AS4

12:15

Lunch 

13:00

Project : ‘Living Lab voor Digitale Transformatie’

Wat is het ideale living lab voor het versnellen van digitalisering ?
Deze vraag lag aan de basis van deze studie.
Een goed living lab vormt de ideale omgeving voor bedrijven om geïnspireerd te worden doordat testen en demonstraties in een praktijkgerichte infrastructuur kunnen uitgevoerd worden. 
We brengen in primeur de inzichten die werden opgedaan uit tal van bevragingen en brainstorms met bedrijven.

Philip De Wulf  - Yellow Window

13:30

Een digitale mindset  - Getuigenis van een Factory Of The Future

Innovatie helpt ons om als kmo flexibel in te spelen op de vragen van onze klanten, bijvoorbeeld met ons e-commerce platform. Het helpt ook om beter samen te werken met partners in de keten. Ons motto is “als je niet kan delen, kan je niet vermenigvuldigen“. Dankzij onze innovaties zochten en vonden we unieke oplossingen om producten lekkerder, gezonder en gebruiksgemakkelijker aan te bieden of om budgetvriendelijker te produceren.

Johan Dekeyzer (FOF winnaar Dekeyzer-Ossaer)

14:00

Hoe snel betaalt Digitalisatie zichzelf terug?

Onderzoek laat zien dat Digitalisatie sneller een positieve invloed heeft op de bedrijfsresultaten als de aanpak strategisch en rationeel is.  Deze presentatie behandelt hoe een firma het best tewerk kan gaan om de toegevoegde waarde van digitalisatie projecten in te schatten, prioriteiten vast te stellen en rationeel te managen. Technologie heeft een beperkte invloed op zich. We zullen daarom ook andere factoren zoals training, organisatie en gedrag op productiviteit bespreken.

Valentijn De Leeuw – 3IF

14:30

Pauze

15:00

Proeftuin industrie 4.0: Augmented en mixed reality support voor laboranten, procesoperatoren en onderhoudstechnici

In labo- en procesomgevingen worden werknemers geconfronteerd met een stijging in complexiteit en variabiliteit van processen.

In deze proeftuin creëren we een raamwerk om Augmented en Mixed Reality (AR/MR) toe te passen voor een grote verscheidenheid aan productie- en labogerelateerde taken in samenwerking met partners uit de domeinen agrovoedingsindustrie, biotechnologie / farmaceutische industrie en de maakindustrie.   

Prof. Dr. Fabian Di Fiore Expertise centre for Digital Media Hasselt University/Campus Diepenbeek

15:30

Digitale oplossingen voor waternetwerken

Vandaag kan dankzij sensoren, datacommunicatie en -management de verwerking en interpretatie van waterdata  slimmer, schoner en sneller. Hierdoor kan de reactieve opvolging van waterverbruik en -kwaliteit omgezet worden naar een proactieve benadering. Implementatie van een online waterdashboard met een slimme en heldere visualisatie, op basis van debietmeters met real time data uitwisseling en online sensoren, levert tal van voordelen.

Johan Ceulemans - VITO

16:00

Einde

 

Aasluitend aan dit event organiseren wij onze jaarvergadering, die is gratis toegankelijk voor leden, niet-leden betalen € 100, bekijk hier het programma van de jaarvergadering

Vanaf 16u30 vieren we de Flanders' FOOD jaarvergadering. Kom naar het Van der Valk hotel in Beveren voor een jaaroverzicht en een zomerse bbq!

Praktische gegevens

Datum: 
12/06/2019 - 09:00 - 16:00
Locatie: 
Hotel Van der Valk Beveren
Adres: 
Gentseweg 280
Postcode: 
9120
Stad: 
Beveren
Land: 
België
Organisator: 
Flanders' FOOD

Inschrijving