Projecten

Codesign Aliment

  Begeleidingstraject rond codesign en cocreatie voor kmo's uit de agrovoedingsindustrie

  Het project wil door middel van codesign en cocreatie nieuwe producten en diensten creëren voor de voedingsindustrie.

  Codesign is een nieuw product of dienst ontwikkelen samen met een andere partij. Dit kan een consument zijn of een leverancier, maar ook een logistieke partner of zelfs meerdere samen.
  Cocreatie gebruiken we wanneer gelijkwaardige spelers samenkomen om iets nieuws te creëren. Bijvoorbeeld een groep consumenten die samen nadenken over nieuwe verpakkingsmogelijkheden of een groep voedingsbedrijven die samen zoekt naar het toevoegen van een belevingselement aan hun product.

  Producenten van voedingsproducten kunnen extra omzet creëren door aan hun voedingsproduct een belevingselement te koppelen of andere innovatieve aspecten gebaseerd op gebruikersinzichten. Via dit project wil het partnerschap de innovatiecultuur bij agrovoedings-kmo's opwaarderen door hen te begeleiden in een innovatietraject van codesign en coccreatie, dat zal leiden tot nieuwe producten of diensten.

  Doelstelling

  1. Agrovoedings-kmo's sensibiliseren rond de meerwaarde van codesign en cocreatie via:

  • de opmaak van een praktische Tool Box met codesign- en cocreatiemethodes gericht op kmo's uit de agro-voedingsindustrie.
  • de organisatie van infosessies met inspirerende praktijkvoorbeelden rond codesign en cocreatie en voorstelling van de Tool Box.
  • een grensoverschrijdende opleiding rond codesign en cocreatie.
  • een best-practice-guide, met getuigenissen en tips voor bedrijven die willen starten met codesign en cocreatie.

  2. Kmo's uit de agrovoedingsindustrie begeleiden bij hun grensoverschrijdende innovatietraject van codesign door ze samen te brengen met andere spelers binnen de voedingsketen, bij voorkeur over de (taal)grens heen. Zo wordt nieuwe toegevoegde waarde gecreëerd.

  3. Uitwisseling van kennis tussen de partners omtrent de gebruikte aanpak rond het overbrengen van principes van codesign en cocreatie. Verbeteren van ieder zijn aanpak en ontwikkelen van specifieke methodes gericht op de agrovoedingsindustrie.

  4. Ontwikkelen van een online platform (Community) rond codesign en cocreatie: een netwerk van bedrijven, kennisinstellingen en overheden die samen kennis willen uitwisselen over hun ervaringen met codesign en cocreatie.

  Voor de toolbox: https://www.codesign-aliment.eu/

  Partnerschap

  Acties en activiteiten

  • sensibiliseringssessie per regio

             -> 9 maart 2017 - Roeselare

             -> 16 maart 2017 - Mons

             -> 23 maart 2017 - Rijsel

  • grensoverschrijdende opleiding en begeleidingstrajecten voor agrovoedingsbedrijven, april 2017 - juni 2018

  Deelnemen

  Indien u wenst deel te nemen aan dit project, neem dan contact op met de projectcoördinator.