FLANDERS' FOOD RADAR

  • Voor COVID-19 zijn we ondertussen vertrouwd met het voorkomen van tal van varianten en kennen we het belang om deze te kunnen onderscheiden. Bij voedselpathogenen zoals Listeria monocytogenes is dat net zo het geval. De variatie heeft er zich zelfs al straffer doorgezet: genetische typering laat zien dat deze bacteriesoort een verzameling van klonale clusters is die evolutionair vrijwel apart staan van elkaar en zich anders gedragen ten aanzien van de omgeving, levensmiddel en gastheer. Deze kennis vertoont nog hiaten, maar op termijn evolueren we misschien naar een meer op maat gerichte aanpak van Listeria monocytogenes .
    28/04/2021
  • Atleten in zowat elke sportdiscipline zijn in volle voorbereiding van een zomer vol kampioenschappen. Ze pieken daarnaartoe via een uitgekiemd trainingsprogramma. Mocht er een competitie tussen voedingssectoren bestaan, dan speelden we in de discipline ‘aardappelverwerking’ in de ‘Champions League’. Met onze exportcijfers hebben we een scorend vermogen waarmee we jaar op jaar meedingen naar het hoogste podium. Om dat blijvend te ambiëren heeft Flanders’ FOOD samen met bedrijven uit de sector een innovatieprogramma uitgezet, met een ‘roadmap’ tot 2030. Van elk projectinitiatief hierbinnen hopen we op supercompensatie voor economie en maatschappij.
    28/04/2021
  • In het rijtje van visuele vleeskwaliteitskenmerken hoort naast kleur en dripverlies ook het intramusculair vet thuis. Het is een lastige. De meningen over hoe vet-dooraderd een stukje vlees voor de smakelijkheid moet zijn lopen immers even ver uiteen als die van supporters over de kwaliteit van een ploeg, een speler, een renner, een atleet… Hoe dan ook, bij onze typische varkens is het intramusculair vetgehalte laag en gemiddeld net op of beneden de kritische drempel voor een optimale smaak. Tijd om het tij te keren? En kan dat dan subtiel, zonder de totale vetaanzet al te veel de hoogte in te jagen?
    28/04/2021