FLANDERS' FOOD RADAR

Results 1 - 10 of 103
 • Microbiologische challenge testen vormen een essentieel onderdeel bij nieuwe productontwikkeling. Voor toxine producerende micro-organismen geldt hier het hoogste niveau van bioveiligheid. Deze testen zijn niet vanzelfsprekend en dat kan een belemmering vormen voor een vlotte productontwikkeling. Niet-toxische mutanten bieden echter uitkomst - met dank aan gentechnologie.
  15/03/2017
 • Aan de hand van nieuw ontwikkelde analysemethoden en betrouwbare karakterisatie op weg naar een goede screening van de ‘niet-O157 STEC’ ziekteverwekkende E. coli bacteriën in voeding.
  04/10/2016
 • Stoombehandeling van noten en aangepaste bewaring van appels helpen om respectievelijk schimmelgroei en vorming van schimmeltoxines te voorkomen. Dat bleek althans uit het doctoraal proefschrift van ILVO-UGent onderzoekster Nikki De Clercq, dat in juni werd verdedigd.
  28/06/2016
 • The worst nightmare van een voedingsfabriek. Niemand wil dat mensen ziek worden of zelfs sterven na het eten van besmette producten. Helaas het risico bestaat.
  22/09/2015
 • Listeria monocytogenes heeft eigenschappen die het voor producenten extra lastig maken om de risico’s te beheersen. Risico op uitgroei beoordelen kan aan de hand van voorspellende wiskundige modellen of via challenge testen.
  17/06/2015
 • Leuconostoc gelidum subsp. gascicomitatum is een melkzuurbacterie die snel en onverwacht bederf veroorzaakt in onze koel-bewaarde verpakte levensmiddelen.
  24/03/2015
 • Belgische wetenschappers stelden hun onderzoeksresultaten voor op het jaarlijkse congres over voedingsmicrobiologie in Brussel. Aandacht ging vooral naar de detectie van pathogene micro-organismen zoals Escherichia coli. Een kort overzicht van de nieuwigheden.
  22/09/2014
 • Campylobacter jejuni is een pathogene bacterie die ondanks zijn stressgevoeligheid de meest gerapporteerde oorzaak is van zoönosen in de Europese Unie. Onderzoek aan de Universiteit van Surrey toont dat deze bacterie kan overleven door biofilms te vormen.
  22/07/2014
 • Opvolgen van de luchtkwaliteit, luchtbehandeling, toepassen van effectieve reiniging en desinfectietechnieken en innovatief gebruik van antifungale culturen zijn enkele mogelijkheden waarmee bedrijven schimmels beter onder controle kunnen krijgen.
  20/05/2014
 • Kort na het eerste klinische gebruik van het antibioticum methicilline werden de eerste methicilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) stammen beschreven. Landbouwdieren zijn vaak drager van een welbepaalde vorm van MRSA, wat de veiligheid van de desbetreffende vleesproducten mogelijks in twijfel trekt. Een doctoraatsstudie op het ILVO onderzocht het voorkomen van de bacterie bij varkens en haar vleesproducten.
  05/09/2013