FLANDERS' FOOD RADAR

Results 41 - 50 of 160
 • De vraag naar natuurlijke keurstoffen is niet te stoppen. Helaas is het aanbod tamelijk beperkt en is er vaak wat aan te merken op de stabiliteit. Wat zijn nu eigenlijk de mogelijkheden?
  24/03/2011
 • De bijdrage van een vluchtige molecule tot de geur en/of het aroma van een levensmiddel is afhankelijk van de geurdrempelwaarde en het geurkarakter van deze molecule. Het bepalen van de geurdrempelwaarde is complex en afhankelijk van verschillende parameters.
  10/03/2011
 • Textuur heeft een invloed op de aromavrijgave van een product, en dus de smaakbeleving ervan. Maar ook de polariteit van de ingrediënten en additieven kan de smaakbeleving beïnvloeden.
  24/02/2011
 • Een Robinson test (EN1230-2: 2009) wordt aanzien als de meest aangewezen sensorische analysemethode voor het evalueren van de invloed van verpakkingsmaterialen op de organoleptische kwaliteit van levensmiddelen. Het Laboratorium voor Aromaonderzoek van de KAHO Sint-Lieven in Gent optimaliseerde onlangs een snelle, performante chemisch-analytische analysetechniek ter ondersteuning van deze sensorische test.
  10/02/2011
 • Fruittelers, handel en veilingen zijn op zoek naar een accurate en snelle hardheidsmeter voor aardbeien. Hardheid is immers een belangrijke kwaliteitsparameter en leidt vaak tot discussies bij keuringen. Het Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten (VCBT) testte in het kader van een IWT project (IWT 70585) een aantal meters. Dit onderzoek leidde tot interessante resultaten.
  27/01/2011
 • De samenstelling van emulsies heeft een effect op zowel de aroma release als de vrijgave van smaakcomponenten.
  27/01/2011
 • Een recente Nederlandse studie onderzocht de invloed van de verpakkingsvorm en kleurintensiteit van de tekening op de smaakperceptie door consumenten. Uit de studie bleek onder meer dat niet alleen de smaak maar ook de inschatting van de kostprijs sterk beïnvloed werd door het verpakkingsontwerp.
  27/01/2011
 • Het Laboratorium voor Aromaonderzoek van KAHO Sint-Lieven in Gent classificeerde in het kader van een TETRA-project enkele Vlaamse witte wijnen op basis van hun aromaprofiel.
  13/01/2011
 • Descriptieve sensorische analyse krijgt een steeds belangrijkere rol in productontwikkeling en kwaliteitsbeoordeling in de Vlaamse voedingsindustrie. Omdat de klassieke methoden soms erg veel tijd in beslag nemen, worden alternatieve, snellere manieren naar voor geschoven.
  16/12/2010
 • Verpakkingsdesign heeft een invloed op de perceptie van de consument op het product, niet alleen naar kwaliteit of marktpositie toe, maar creëert ook een bepaalde verwachting die een invloed kan hebben op de smaakperceptie.
  02/12/2010