FLANDERS' FOOD RADAR

Results 31 - 40 of 160
 • De geur van een voedingsproduct en de vrijgave van vluchtige aromastoffen bij consumptie van het product spelen een doorslaggevende rol in de sensorische sensatie van de consument. Deze stoffen kunnen steeds beter geïdentificeerd en gekwantificeerd worden in een eerste stap in het maken van onweerstaanbare levensmiddelen.
  12/01/2012
 • Het cacaoboonfermentatieproces ontrafeld en voortaan ook stuurbaar voor nog betere chocolade van constante kwaliteit.
  08/12/2011
 • Er zijn verschillende soorten sensorische testen die voor diverse doeleinden kunnen worden aangewend. De triangeltest of driehoekstest behoort tot de verschiltesten en wordt beschreven in de ISO-norm 4120:2004. Triangeltesten worden uitgevoerd om na te gaan of er verschillen bestaan tussen twee produkten.
  24/11/2011
 • In tegenstelling met consumentenonderzoek worden smaakpanels voor analytisch sensorisch onderzoek geselecteerd én getraind. De selectie en training van een sensorisch panel voor verschiltesten en beschrijvende sensorische testen wordt beschreven in ISO-normen 8586-1:1993 en 8586-2:2008. Na de selectieprocedure moet het smaakpanel nog verder getraind worden.
  27/10/2011
 • Onderzoekers van het Department of Applied Biological Chemistry en het Agricultural Bioinformatics Research Unit, Graduate School of Agricultural and Life Sciences van de Universiteit van Tokyo, Japan samen met het Centre des Sciences du Goût et de l’Alimentation, Université de Bourgogne, Agrosup Dijon, Frankrijk hebben onlangs het geheim van de Miraculin ontrafeld.
  27/10/2011
 • In tegenstelling met consumentenonderzoek worden smaakpanels voor analytisch sensorisch onderzoek geselecteerd én getraind. De selectie en training van een sensorisch panel voor verschiltesten en beschrijvende sensorische testen wordt beschreven in ISO-normen 8586-1:1993 en 8586-2:2008. Diverse selectietesten kunnen gebruikt worden voor de ‘screening’ van kandidaatpanelleden.
  06/07/2011
 • Een sensorische testruimte met individuele smaakhokjes voor sensorische evaluatie van voedingsmiddelen en contactmaterialen moet voldoen aan een aantal minimale eisen. ISO-norm 8589:2007 helpt u handig op weg naar een optimaal design van uw smaaklokaal.
  06/06/2011
 • Al decennia lang worden de viscositeit en de vloeigrens van chocolade bepaald via een vloeicurve meting. Door de hierbij gebruikte methodiek kunnen vragen gesteld worden bij de bekomen waarde voor vloeigrens. UGent onderzoekers brengen een nieuwe meetmethode én nieuwe inzichten aan…
  25/05/2011
 • Het natuurlijk vanillearoma behoort tot één van de meest geapprecieerde geuren ter wereld. Vanillebonen worden geteeld in diverse continenten rondom de evenaar. Geurkarakter, geurcomplexiteit en geurintensiteit kunnen bijgevolg enorm divers zijn. Het Laboratorium voor Aromaonderzoek bracht enkele verschillen in kaart, gebruik makend van op massaspectrometrie gebaseerde elektronische neustechnologie (MS-nose).
  12/05/2011
 • Deegsystemen zijn vaak complexe systemen waarvan de microstructuur en de reologische eigenschappen belangrijk zijn voor de verwerkbaarheid van het deeg en uiteindelijk ook de eindkwaliteit van het afgebakken product.
  28/04/2011