FLANDERS' FOOD RADAR

Results 141 - 150 of 159
 • Onderzoekers ontwikkelden een methode voor de evaluatie van de aromavrijstelling in olie-in-water emulsies. De effecten van de concentratie van olie, proteïne en aroma werden geëvalueerd.
  22/03/2007
 • Onderzoek in Nederland toonde aan dat het mogelijk is om smaak – meer specifiek mondgevoel eigenschappen te voorspellen aan de hand van instrumentele technieken.
  08/03/2007
 • Hoe moet de sensorische houdbaarheid van een product bepaald worden?
  08/02/2007
 • De bittere (bij)smaak die bepaalde grondstoffen en voedingsproducten met zich meebrengen kan door verschillende technieken gemaskeerd worden. Symrise GmbH heeft iets nieuws gevonden.
  25/01/2007
 • De meeste proteïnen zijn smaakloos. Nochtans zijn er een aantal gekend die een zoete smaak hebben…
  11/01/2007
 • Een Amerikaanse studie naar voorkeurstesten bij consumenten toont het verschil aan tussen enkelvoudige en meervoudige testen.
  07/12/2006
 • Onderzoekers stelden vast dat hoge druk behandeling van melk onder bepaalde condities slechts minimale veranderingen in de smaakcomponenten teweegbrengt.
  23/11/2006
 • Quest ontwikkelde LISA om het voor producenten van levensmiddelen eenvoudiger te maken om producten te ontwikkelen die beantwoorden aan de wensen van de consument.
  09/11/2006
 • In haar doctoraatsonderzoek ging Marga Veldhuizen (Universiteit van Utrecht) na welke relatie er bestaat tussen subjectieve intensiteit en aangenaamheid in smaak. Ze concludeerde onder andere dat smaakwaarneming gestuurd kan worden door de verwachtingen van proefpersonen te beïnvloeden.
  25/10/2006
 • Met een groeiende trend in het gebruik van mengsels van zoetstoffen, is het belangrijk om voor ieder levensmiddel het mengsel met het meest gewilde profiel te kunnen op punt stellen. Inzichten in de invloed van mengsels op het tijd-intensiteitsprofiel vormen hierbij een belangrijk aandachtspunt.
  11/10/2006